آموزشهای رایگان طراحی لباس

آموزشهای رایگان طراحی لباس که در این سایت و مرکز آموزشی برای شما وجود دارد

طراحی لباس و پارامتر های تاثیرگذار درمطالعات ویژه طراحی لباس
طراحی لباس و پارامتر های تاثیرگذار درمطالعات ویژه طراحی لباس: طراحی لباس یک طراح برای ارئه طرح مناسب در جامعه باید به عوامل بسیار توجه داشته باشد تا در نهایت در طرح او همه موارد زیبایی شناختی –رفع عیوب اندامی –وجهه اجتماعی –محافظت از گرما و سرما-تاثیرات مناسب روانی در جامعه –راحت بودن لباس-اصول واوضاع سیاسی و اجتماعی-دینی و عرفی و ...لحاظ شود. طراحی لباس نکته بسیار مهم و گفتنی این است که طراح همواره برای ارئه یک طرح لباس مناسب زمان زیادی را صرف مطالعه محیط و اوضاع اجتماعی موجود –گروه مخاطب –اوضاع اقلیمی و جغرافیایی-اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی گروه در جامعه مورد نظر –علایق نمادها و رنگ های شاخص و خاص مورد علاقه گروه مخاطب-وضعیت اندامی گروه مخا
طراحی لباس و پارامتر های تاثیرگذار درمطالعات ویژه طراحی لباس
طراحی پارچه و درآمدی بر آن
طراحی پارچه و درآمدی بر آن طراحی پارچه را می توان به سه بخش مستقل تقسیم کرد که این سه بخش هرچند شباهت هایی با هم دارند،تفاوت هایی نیز دارند. طراحی پارچه در بخش اول،پرداختن به جنبه هنری طراحی پارچه،ایجاد آثاری است که بیشتر جنبه تزئینی دارند و به صورت تک نسخه ایجاد میشوند مانند نقاشی باتیک(در این نقاشی طرح مورد نظر را به کمک ماده مقاوم و به وسیله قلم مو روی پارچه می کشیم و پس از رنگ گذاری،پارافین را با حرارت یا حلال از پارچه می زداییم.)و تاپستری(تلفتلفیق هنرمندانه بافت،گرافیک،هنرهای دستی،نقاشی،...به شمار می آید و گونه ای از بافت است که در تار و پود آن علاوه بر پشم و نخ،موادی مثل فلز،چوب،شیشه و...استفاده می شود. طراحی پارچه این بخش از رشته طراحی پارچه بیشتر به رشته نقاشی نزدیک است.علاق
طراحی پارچه و درآمدی بر آن
دوخت و مولاژ و وسایل مورد نیاز جهت کار روی مانکن
دوخت و مولاژ و وسایل مورد نیاز جهت کار روی مانکن دوخت و مولاژ برای تهیه یک الگو به روش کار روی مانکن به ابزار و وسایلی احتیاج است که الگوی طرح مورد نظر شما را به آسانی و بدون عیب و نقص با صرف وقت کم بدست آید.اهم این وسایل به قرار زیر است: دوخت و مانکن دوخت و مانکن یکی از وسایل اساسی مورد نیاز برای تهیه الگو به شیوه مورد بحث میباشد.انواع مانکن به شرح ذیل میباشد: دوخت و مانکن مخصوص ویترین:این نوع مانکن ها صرفا جهت تزیین ویترین مغازه ها و فروشگاه ها استفاده میشودنمونه های مختلف آن که از مواد مصنوعی مانند:فایبرگلاس،پلاستیک و پولیستر ساخته میشود جهت استفاده خیاطی نمیباشد زیرا سوزن به راحتی در آن فرو نمیرود،از این گذشته فرم و اندام مانکن در حالت های گوناگون ایستاده ا ژست های خاص و گاه
دوخت و مولاژ و وسایل مورد نیاز جهت کار روی مانکن
طراحی لباس و بافت
طراحی لباس و بافت: طراحی لباس هنرمندان با استفاده از رنگ های مختلف و ایجاد سایه روشن و فنون ویژه بافت هایی را می آفرینند که از لحاظ بصری طبیعی جلوه می کنند و واقعی بودن بافت فقط از طریق دیدن نه حس لامسه درک می شود.این نوع بافت فقط کیفیت بصری دارد و کیفیت لمس کردن ندارد مانند بافت بصری حاصل از چیده شدن حروف و کلمات کنار یکدیگر در یک صفحه کتاب یا روزنامه و ... طراحی لباس تکرار منظم یا نامنظم خطوط در کنار یکدیگر نیروی سطح را افزایش می دهد و به آن جهش و پویایی می بخشد. طراحی لباس تکرار خط شکل تازه ای از بافت را به وجود می آورد که در کیفیت بصری جدید موثر است و چگونگی بیان تصویری آن بستگی به شکل خط دارد و نیز جهت حرکت و نحوه قرار گرفتن خط دارد. برای مثال با تکرار خطوط شکسته در طرح می توان
طراحی لباس و بافت
طراحی لباس و رنگ
طراحی لباس و رنگ طراحی لباس هر رنگ دارای معانی ضمنی بسیاری است که برخی از آن ها از راه تداعی با پدیده ای طبیعی و برخی دیگر از طریق رمزی دارای آن معنا شده اند. در نتیجه رنگ در آموزش سواد بصری اهمیت بسیار می یابد. طراحی لباس زرد رنگی است که بیش از همه به نور و گرما نزدیک است. تحرک و حالت عاطفی بیش از همه در رنگ قرمز مشاهده می شود و بالاخره آبی حالتی ملایم و بی حرکت را تداعی می کند. طراحی لباس علت برجسته به نظر رسیدن رنگ زرد و قرمز در زمینه اثر هنری و تورفتگی و عمق دار جلوه کردن آبی همان کیفیت های ذکر شده است.حال اگر قرمز را با آبی مخلوط کنیم از حالت تحرک آن کاسته می شود و زرد در ترکیب با آبی ملایم می شود و مخلوط کردن زرد با قرمز به حرارت و تحرک آن می افزاید. طراحی لباس هرچه درجه اش
طراحی لباس و رنگ
طراحی لباس و تضاد
طراحی لباس و تضاد: طراحی لباس وهر مفهومی فقط در مقابل ضد خود معنا پیدا می کند. بدون سرما گرمایی وجود ندارد و بدون پستی بلندی نیست. تضاد موجود در پدیده ها باعث حساس تر شدن قوی حسی ما نسبت به معنای آن ها می شود. این کار به علت وجود اضداد صورت می گیرد و با به کارگیری آن معنا قوی تر و ارتباط برقرار کردن سهل تر می شود.تضاد پرتحرک ترین عامل و درست نقطه مقابل هارمونی یا هماهنگی است.عوامل متضاد بهتر است که به صورت خالص و نهایی به کار نروند و درجاتی از آن ها را از خفیف تا شدید به کار برد. روشی و تاریکی شدت تضاد را تعیین می کند. اندازه و نسبت تنها عوامل تعیین کننده شدت تضاد نیستند.اگر متن را به دو اندازه مساوی تقسیم کنیم می توانیم تضاد سایه روشن را با آن نمایش دهیم. زیرا قسمت سیاه که سنگین تر
طراحی لباس و تضاد
طراحی لباس و تقسیمات طلایی
طراحی لباس و تقسیمات طلایی طراحی لباس و قانون تقسیمات طلایی را اقلیدوس فیلیسوف و ریاضیدان برجسته یونانی در قرن سوم قبل از میلاد کشف کرد و هنرمندان یونانی و هنرمندان دوره رنسانس ایتالیا در قرن 15و16میلادی آن را به کار گرفتند و سپس در آکادمی ها و مراکز آموزشی هنری به شکل قانونی رسمی درمورد ایجاد تناسبات زیبا پذیرفته شد. طراحی لباس و از آغاز فلسفه در یونان مردم کوشیده اند که قانونی هندسی را در هنر پیدا کنند زیرا اگر هنر که آن را با زیبایی یکی می دانند همان هماهنگی باشد و هماهنگی هم از رعایت تناسبات حاصل شود منطقی به نظر می رسد که فرض کنیم این تناسبات ثابت اند. تناسب هندسی معروف به تقسیم طلایی قرن ها کلیدی برای گشودن اسرار هنر محسوب می شد و کاربرد آن نه تنها در هنر بلکه در طبیعت نیز چنان ع
طراحی لباس و تقسیمات طلایی
طراحی لباس و تناسب
طراحی لباس و تناسب طراحی لباس و تناسب ارتباط بین فضاهای گوناگون با شکل کلی است . تناسب گاهی از طریق درک عناصر بصری و زمانی از راه فرمول ها و نسبت های ریاضی به وجود می آید. طراحی لباس ونسبت های ریاضی در ایجاد تناسبات در آثار هنری همان قدر زیبا و ارزشمند است که نسبت های موجود در ساختمان اندام های طبیعت. اگرچه وجود نسبت های ریاضی و نسبت های طبیعی امکانات زیادی را برای ایجاد تناسبات زیبا فراهم می آورند. گاهی هنرمند در رسیدن به تناسبات دلخواه هماهنگ با احساس فردی اش خود را از قید فرمول و تناسبات خشک ریاضی می رهاند. در این مرحله فقط هنرمندان آگاه و با تجربه و آزموده توانایی رهایی از قید و بندها و دستیابی به عنصر شخصی در هنر خود را دارند. تناسب زمانی صحیح به نظر می رسد که عناصر مختلف نه زی
طراحی لباس و تناسب
طراحی لباس و تعادل
طراحی لباس و تعادل طراحی لباس و تاثیر تعادل در آن ریشه و اساس همه توانایی های مختلف انسان بستگی به حس تعادل دارد اگر حس تعادل در انسان کاستی یابد به هیچ روی قادر به حرکت نیست و به زوال می گراید. طراحی لباس و استفاده تعادل در آن در عرصه هنر نیز یکی ازبنیادی ترین عناصر آفرینش هر اثر هنری است که نبود آن بی ثباتی و بی توازن بودن بصری منجر می شود و در نتیجه در ارزش های زیبایی شناختی تزلزل ایجاد می کند. تعادل وقتی در یک صفحه به وجود می آید که کلیه عناصر موجود در صفحه یا کادر در تمام صفحه طوری تقسیم شوند و جای بگیرند که چشم بیننده همه آن ها را باهم ببیند و به راحتی در تمام صفحه گردش کند به عبارت دیگر اگر تمام یا بیشتر عناصر در یک صفحه جمع شوند و طرف دیگر خالی بماند این صفحه تعادل ندارد یا مثل
طراحی لباس و تعادل
طراحی لباس و ترکیب بندی
طراحی لباس و ترکیب بندی در آفرینش کلیه آثار هنرهای تجسمی به طراحی و سازماندهی دقیق عناصر بصری نیاز است که آن را ترکیب بندی می نامیم. ترکیب بندی یعنی طرز چیدن و قرار دادن اشکال و تصاویر در اثری هنری. هر اثر هنری باید دارای ترکیبی خوب و جالب توجه باشد و عناصر سازنده آن به نحوی با یکدیگر در صفحه یا در فضای ترکیب شده باشند که بین تمام عناصر هماهنگی-تعادل و توازن به وجود آید و چشم به راحتی بتواند تمام شکل ها و رنگ های موجود را ببیند. زمانی که طراحی با استفاده از رنگ-شکل-خط-بافت و اندازه به وجود می آید و ارتباطی بین عناصر طرح ایجاد می شود در واقع ترکیب بندی شکل گرفته که طراح با آن منظور خویش را منتقل می کند. ترکیب بندی با عناصر اولیه نقطه-خط –سطح-حجم-بافت و...آغاز می شود. اولین گام
طراحی لباس و ترکیب بندی