آموزشهای رایگان طراحی لباس

آموزشهای رایگان طراحی لباس که در این سایت و مرکز آموزشی برای شما وجود دارد

طراحی لباس و تاثیر اندازه ها
طراحی لباس و تاثیر اندازه ها مسلما اندازه عناصر بصری بنا به موقعیت های مختلف متفاوت است مثلا هنگامی که خطی بلند کنار خط کوتاهی قرار می گیرد بلندتر به نظر می رسد.عنصری کوچک به نظر نمی رسد مگر آنکه در مجاورت عنصری بزرگتر قرار گرفته باشد و میزان کوچکی آن نیز بستگی به اندازه آن نسبت به شکل های دیگر دارد. به جز اندازه نسبی شکلها اندازه آن ها نسبت به کادر یا زمینه ای که در آن قرار می گیرند نیز از عناصر تاثیرگذار است. نتایج حاصل با تغییر هر یک از عوامل و عناصر به آسانی دچار تغییر می شوند مثلا مربع موجود در یک تصویر از مربع دیگر بزرگتر به نظر می رسد و حتی اگر مربع طراحی شده در کادر بزرگ بزرگتر از مربع قرار گرفته در کادر کوچکتر باشد به لحاظ بصری کوچکتر به نظر می رسد و در مقایسه اشکال با یکدیگر
طراحی لباس و تاثیر اندازه ها
طراحی لباس ,تاثیر شکل درآن
طراحی لباس ,تاثیر شکل درآن محدوده و پیرامون اجسام را شکل می نامیم. شکل یک عنصر چه در سطح و چه در حجم عبارت است از خطوط پیرامون آن عنصر. در حقیقت اشکال طبیعت را احاطه کرده اند و بر ما اثر می گذارند و ما نیز بر شکل های طبیعت اثر می گذاریم و آنها را دگرگون می کنیم. شکل ها بهترین وسیله بیان ذهنیات و تصورات انسان اند و از دورترین ایام یعنی دوران غار نشینی تا امروز وسیله ای بسیار ارزشمند برای تفهیم و بیان اندیشه و تفکر انسان ها بوده و به همین دلیل از با ارزشترین عواملی اند که در عالم هنرهای تجسمی نقش بسیار سازنده و موثر دارند. کلیه آثار هنری از قبیل معماری و نقاشی و...دارای شکل اند و این اشکال اهمیت خاصی در ارتباط با فرم و حجم دارند. در طراحی لباس منظور از محیط مرئی همان حجم و شکل سرتاسری
طراحی لباس ,تاثیر شکل درآن
طراحی لباس و تاثیر حجم در آن
طراحی لباس و تاثیر حجم در آن حجم عنصری است دارای سه بعد طول و عرض و ارتفاع . به عبارت دیگر هرگاه به عنصری دو بعدی سطح ضخامت اضافه کنیم به حجم بدل می شود. عناصر سه بعدی به دو دسته تقسیم می شوند:هندسی و غیر هندسی. به طور کلی ایجاد بعد سوم یا حجم در هنرهای بصری دو بعدی براساس نوعی خطای چشم است به این معنی که در کلیه تصاویر دو بعدی مانند نقاشی و طراحی و...عمق و بعد سوم با استفاده از فن پرسپکتیو و نیز کاربرد نور و سایه ایجاد می شود. اما ارایه بعد سوم در هنرهای بصری سه بعدی مانند طراحی لباس واقعیتی ملموس است و هنرمندان در این رشته ها با شکل بخشیدن به مواد مختلف در ارتباط با فضا و گاهی دخالت مستقیم نور دست به آفرینش پدیده های سه بعدی می زنند. در قرن حاضر با پیدایش مکاتب و روش های گوناگون د
طراحی لباس و تاثیر حجم در آن
طراحی لباس و تاثیر سطح در آن
طراحی لباس و تاثیر سطح در آن سطح یکی دیگر از عناصر هنرهای تجسمی است. عناصر دارای دو بعد طول و عرض را سطح می نامیم. نکته قابل توجه ارتباط مستقیم خطو نقطه و سطح است. زیرا می توان آن ها را به یکدیگرتبدیل کرد. مثلا مربع سیاه زمانی نقطه نامیده می شود که فضای اطراف آن زیاد و وسیع باشد و از دور دیده شود ولی هرگاه در فضای کم و محدود قرار گیرد سطح خوانده می شود. سطوح به طور کلی به دو دسته سطوح هندسی و غیر هندسی تقسیم می شود.سطوح هندسی عبارتند از دایره-مربع-مثلث-مستطیل و... سطوح غیر هندسی به سطوحی اطلاق می شود که شکل منظم ندارند واز نظم و ترتیب خاصی پیروی نمی کنند مثل کلیه اشیا موجود در طبیعت. سه عنصر بصری نقطه- خط و سطح همیشه با هم رابطه مستقیم دارند و در حقیقت این سه عنصر را می توان ب
طراحی لباس و تاثیر سطح در آن
طراحی لباس و تاثیر نقطه در آن
طراحی لباس و تاثیر نقطه در آن نقطه ساده ترین و تجزیه ناپذیرترین عنصر است و طبیعی ترین و معمولی ترین شکلی که برای نقطه می توان قائل شد گرد بودن آن است.نقطه چهار گوش با مثلثی نیز در طبیعت نادتا یافت می شود. نقطه در هر کجا که باشد چه به صورت طبیعی و چه مصنوع دست انسان چشم را به سمت خود جذب می کند. قابلیت راهنمایی چشم با استفاده از نقطه با ازدیاد تعداد نقاط و نزدیکتر شدن آن ها به یکدیگر افزایش می یابد. برای بررسی نقطه و شناخت حالت های گوناگون آن باید آن را در محدوده ای بررسی کنیم که مسلما در آثار هنری همان کادر یا محدوده طرح است چون مکان واندازه نقطه در داخل کادر یا محدوده مشخص خواهد شد. کتاب طراحی لباس/محبوبه الهی
طراحی لباس و تاثیر نقطه در آن
طراحی لباس و آشنایی با ارزش مبانی هنرهای تجسمی در آن
طراحی لباس و آشنایی با ارزش مبانی هنرهای تجسمی در آن طراحی لباس نیز همانند دیگر رشته های هنری تابع قواعد و قوانین حاکم بر هر اثر و ترکیب بندی درست و زیبایی آن است. در نهایت برای برخورداری از جذابیت ها و زیبایی شناسی در طراحی لباس باید از اصول مبانی هنر های تجسمی پیروی کرد. اگرچه گاهی برای رساندن منظور یا هدف خاصی این امکان نیز وجود دارد که این قواعد و اصول صد درصد رعایت نشود و در جهت هدف اصلی که هماهنگی همراه با زیبایی و تعادل و تناسب است شیوه جدیدی ارائه شود تا رضایت مخاطب را جلب کند. نکته مهم و گفتنی این است که لباس در جایگاه اثر هنری از قوانین موجود در ارائه آثار هنری مستثنی نیست و این قوانین بر طراحی لباس و لباس دوخته نیز حاکم است. لباس را می توان اثر هنری متحرکی قلمداد کرد که طراح تم
طراحی لباس و آشنایی با ارزش مبانی هنرهای تجسمی در آن
طراحی لباس و اهمیت و ارزش سواد بصری در طراحی لباس
طراحی لباس و اهمیت و ارزش سواد بصری در آن انسان برای برقراری ارتباط با جهان به چشم و نحوه دیدن خود بسیار وابسته است. عمل دیدن سریع انجام می شود و در همان زمان ذهن تصاویر و اطلاعات را دریافت و ضبط می کند. حس بینایی برای تشخیص و فهم پدیده های موجود در محیط به انرژی ناچیزی نیاز دارد. اگر چه همه انسان ها نگاه می کنند بسیاری از آنان نمی بینند و مهم تر آن که همه مثل هم نمی بینند. نگاه کردن واکنش طبیعی و ساده است در حالی که دیدن با سنجش و تفکر همراه است. هنرمندان بیشتر و بهتر از دیگران به جهان و پدیده های موجود در آن توجه دارند. طراح با دید جستجوگر خود پدیده های طبیعی را که در جزء و کل شاهکارهای آفرینش اند و زیباترین روابط و تناسب را نمایان می کنند بررسی می کند و چشم را به کشف ویژگی های آن
طراحی لباس و اهمیت و ارزش سواد بصری در طراحی لباس
طراحی لباس متنوع
طراح لباس: به هنرمندانی در عرصه پوشاک که با طرحهای ابداعیشان تاثیر بهسزایی در صنعت مد در یک دوره خاص زمانی بگذارند، طراح لباس گفته میشود. طراحی لباس: حوزه ای است که در چند دهه اخیر پیشرفت زیادی داشته است. در دوره های پیشین افراد به ایجاد نوآوری در لباس های خود اهمیتی نمی دادند. حتی علاقه مندان به این کار هم تصور نمی کردند که می توان آن را به صورت حرفه ای انجام داد. از این رو قدمت حوزه های طراحی داخلی و طراحی لباس به عنوان حرفه های رسمی چندان طولانی نیست. تاریخچه رسمی طراحی لباس به ابتدای قرن نوزدهم زمانی که طراحان به طراحی لباس برای مجالس اشرافی می پرداختند بر می گردد. در آغاز تنها ثروتمندان از عهده هزینه این طراحان بر می آمدند. چارلز فردریک ورس، اولین مزون لباس را در پاریس برگزار
طراحی لباس متنوع
تعاریف اولیه طراحی لباس
طراحان لباس از راههای متنوع و متفاوتی میتوانند کار کنند، برای مثال آنها میتوانند به شکل تمام وقت در خانهٔ طراحان که متعلق به صاحبان طرح هاست برای یک مد خاص و یا به صورت انفرادی یا به عنوان بخشی از یک گروه کار کنند.[۱] طراحان مستقل روی طرحهای خودشان کار میکنند و پس از اتمام کار، طرحهای خود را به خانههای مد یا به طور مستقیم به مغازهها و تولیدیهای لباس میفروشند و لباسها برچسب خریدار طرح را میخورند. برخی از طراحان برچسبهای خودشان را میسازند که تحت آن طرح هایشان با نام خودشان در بازار عرضه میشوند.[۲] بعضی از طراحان نیز خود کارفرما هستند و برای مشتریان منحصربه فرد و خاصی طراحی میکنند. بعضی دیگر از طراحان در بخش مد برتر (به انگلیسی: High Fashion) فعالیت میکنند و کارهای خود را برای فروشگاههای تخص
تعاریف اولیه طراحی لباس
تاریخچه طراحی لباس از صدر مسیحت تا به امروز
رم باستان سده اول قبل از ميلاد تا پنجم ميلادي توگا پارچه اي پشمين بود به شکل مستطيل، به پهناي 225 سانتيمتر و درازي 540 سانتيمتر، که دور بدن پيچيده مي شد. (همان، ص 47) بيزانس سده چهارم ميلادي تا قرون ميانه در اين دوران به دليل نفوذ مسيحيت، بدن کاملا پوشيده مي شد و مرد و زن پيراهن هاي بلند و راسته با آستينهايي بلند از ابريشم يا کتان مي پوشيدند. (همان، ص 62) زنان روي پياهن خود شال بلندي چون پالا، يا استولاي رومي بر دوش مي افکندند، و گاه نيز آن را بر سر مي انداختند. (همان، ص 64) ايتاليا قرون ميانه در ابتدا پوشاک اصلي بلياد بود، تونيکي آستين بلند که نوع زنانه آن تا روي پا و مردانه ي آن تا بالاي زانو مي رسيد. روي آن پوشش ديگري مي آمد به نام پاليوم به شکل ردا که از روي شان
تاریخچه طراحی لباس از صدر مسیحت تا به امروز