آموزش رایگان طراحی لباس

آموزش رایگان طراحی لباس

سینه کوچک:

در شکل ظاهری سینه کوچک انحنا وجود ندارد یا ممکن است انحنای کمی مشاهده شود برای ایجاد تعادل باید از طراحی استفاده کنیم که سینه را بزرگ تر جلوه دهد.

راه های ایجاد هماهنگی:

-لباس هایی با برش درز در شانه که در آن ها از چین یا پیلی های ملایم روی ینه استفاده شده است؛

-برش های زیر سینه و استفاده از چین و دراپه درقسمت یقه لباس؛

-استفاده از برش های پرنسسی عصایی که از زیر سینه یا حلقه آستین طراحی شده اند؛

-پوشیدن انواع کت های چهار دگمه

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی:

-پوشیدن لباس هایی با ساسون متناسب در قسمت سینه یا پوشیدن لباس های تنگ و چسبان

شکل های مختلف کمر:

برای بررسی تناسب کمر و باسن دو معیار اندازه گیری و محاسبه وجود دارد که دیدن و مقایسه با اندازه های طبیعی دو روش متداول اند

در مقیاس اندازه گیری،اندازه ی دور کمر عادی 24تا25/5سانتی متر کمتر از باسن است در طرح کلی نمای بیرونی اندام ،فرورفتگی در قسمت کمر به وضوح مشاهده می شود

اگر اندازه ی دور کمر در اندازه گیری کمتر از حد عادی باشد،کمر کوچک است و اگر این اندازه بیشتر از اندازه استاندارد بشد،کمر بزرگ محسوب میشود اگر اندازه کمر با معیار های پیش گفته بسیار داشته باشد،مدل های مناسب میتوان این ایراد را تا حدی برطرف کرد.

کمر کوچک دارای ارزشمندی است ولی اگر فرد سینه یا باسن بزرگ  یا بالاتنه کوتاه داشته باشد،داشتن کمر باریک مزیتی محسوس نمی شود بهترین روش در تناسب نمایاندن کمر کوچک یا بزرگ ،پوشاندن آن است بدین منظور،انواع بلوز هایی که روی کمر را میپوشانند،تونیک ها و پیراهن های بدون درز کمر،بهترین انتخاب می شوند

کمر متناسب:

دور کمر عادی24تا25/5 سانتی متر از اندازه ی دور باسن کمتر است

کمر بزرگ:

اندازه ی دور کمر این افراد بیشتر از اندازه کمر متناسب است فرورفتگی کمی در آن مشاهده می شود

راه های ایجاد هماهنگی:

-پنهان کردن کمر یا طراحی مدلی که کمر در آن کوچ ان ها تا روی باسن و حتی بلندتر از آن باشد،

-طراحی مدل های مختلف کت که بلندی آن ها تا روی باسن و حتی بلندتر از آن می باشد،

-انتخاب انواع بلوز های گشادی که روی کمر می افند و انواع تونیک؛

-لباس هایی با خط کمر پایین تر یا بالاتر از محل طبیعی کمر

-طراحی کمربند های باریک و لباس های گشاد مشابه مشابه لباس های زیرک

-دامن های ترک دار،

-بلوز هایی که روی کمر می افتند و تونیک ها

-کت ها و جلیقه های بلند

-طراحی مدل هایی با خط پایین تر از اندازه و محل واقعی:

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی:

-طراحی کت ها و لباس هایی با کمر اندازه بدن که خط کمر یا شکل کمر را داشته باشد؛

-طراحی کت هایی که خط کمر منتهی میشوند،

-پوشیدن بلوز های چین  دار و بستن کمربند های پهن

باسن کوچک (ظریف و لاغر)

اندازه این باسن از اندازه متناسب فاصله میان کمر و باسن کمتر است(کمتر از 24 سانتی متر).در این نوع باسن باید از طرح هایی برای بزرگتر نمایاندن حجم باسن استفاده کرد.

راه های ایجاد هماهنگی

دامن های چین دار یا دامن های با پیلی های ملایم

دامن های لنگی

شلوار های با چین یا پیلی کم

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی

دامن راسته

انواع شلوار یا دامن جین

شلوارهای بلند که در قسمت قوزک پا باریک می شوند

شکل های مختلف نشیمن گاه (از نیمرخ)

شکل های مختلف نشیمن گاه مانند انواع شکل های شکم از پارامترهایی همچون بلوغ,رژیم و وضعیت غذایی تاثیر می پذیرند.با گذشت زمان شکل و حالت ماهیچه های این قسمت تغییر می کند و تناسب خویش را از دست می دهد.اگر فرد پشت فرورفته ای داشته باشد باید در طراحی و ارائه مدل مناسب دقت وحساسیت بیشتری به خرج داد.در طراحی مدل مناسب شلوار شکل نشیمن گاه بسیار مهم است خط فاق نشان دهنده حالت اندام است و اگر درز و فرم فاق به شکل مناسبی حالت داده شود.باسن شکل مناسب تری خواهد داشت.

نشیمن گاه متناسب:

نمای بیرونی نشیمن گاه متناسب قوس و انحنای بلن و کوچکی دارد.

نشیمن گاه چاق:

شکل و نمای بیرونی این نوع نشیمن گاه در حالت نیمرخ انحنایی بزرگتر از حد معمولی دارد.برای طراحی لباس برای این افراد باید از مدل هایی استفاده کرد که این انحنا را بپوشاند یا به حد اقل برساند.

راه های ایجاد هماهنگی

شلوار ها و دامن های آزاد و گشاد با پیلی های اتو نشده

دمن های ترک دار و دامن هایی با کمی گشادی مانند دامن های کلوش

شلوارهایی با برش مستقیم

استفاده از چین در دور کمر

انواع تاپ های بزرگ تر از اندازه واقعی

لباس هایی مشابه لباس های زیر وزیر پیراهنی که از قسمت سینه به صورت راسته یا گشاد می شود.

کت های بلندی که نشیمن گاه را بپوشاند

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی

لباس هایی که نزدیک به اندازه اصلی و واقعی فرد در بالا یا پایین کمر باشند

شلوار های بلندی که در قوزک پا تنگ می شوند وبلندی آن تا روی پا می رسد

استفاده از خط کمرهای پایین تر از اندازه واقعی

پوشیدن کت های کوتاه برش های روی خط باسن

به کار گیری طرح های جالب توجه در قسمت پشت

نشیمن گاه صاف

در این نوع نشیمن گاه انحنایی کم وجود دارد یا هیچ انحنایی مشاهده نمی شود.با طراحی مدل های مناسب می توانیم این ایراد را بپوشانیم یا با استفاده از طرح های مناسب کاری کنیم تا این ایراد کمتر به نظر برسد.

راه های ایجاد هماهنگی

کت های بلاند با خط برش در کمر

شلوارها و دامن های که در قسمت پشت چین یا پیلی دارند

شلوارها و دامن های یوک دار که چین می خورد و به یوک متصل می شود

دامن های چین دار و دامن های ترک و کمربندهای کش دوزی شده

دامن شلواری و شلوارهای پرچین که در قسمت قوزک پا با کشیدن بند چین می خورد

کمربندهای کش دار در قسمت پشت کمر

بلوزهایی گشاد ا قدر پایین تر از کمر واقعی

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی

دامن هایی که از اریب پارچه دوخته شده باشند

شلوارها و دامن هایی متناسب و با اندازه اصلی اندام

بازوهای چاق:

در این بازو،بخش بالایی بازو چاق است و حالت انحنای عضلانی در قست بالای و زیرین آرنج مشاهده میشود

راه های ایجاد هماهنگی:

پوشانیدن بازو یا طراحی مدلی که در آن بازوها باریکتر به نظر میرسد،

طراحی مدل هایی با آستین های بلند،

استفاده از آستین های پفی

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی:

پوشیدن لباس های بدون آستین؛

انتخاب مدل های هالتری و مدل هایی با بالا تنها های بدون بند،

پوشیدن لباس های آستین سرخود یا مدل هایی با آستین به اندازه بازو

بازو های لاغر:

بازوهای لاغر استخوانی به نظر میرسد و حجم اندکی گوشت یا ماهیچه دارند

راه های ایجاد هماهنگی:

پوشاندن بازوها یا طراحی مدلی که بازوها چاق تر به نظر برسند،

مدل هایی با آستین جمع شده،آستین های خفاشی ،و آستین های پفی متناسب با اندام،

آستین های کیمونو،

آستین های کوتاه یا به طول آرنج

آستین های شومیز کمی گشاد،

راه های به وجود آمدن ناهماهنگی:

مدل های بدون آستین،

انتخاب مدل های هالتری،

انتخاب مدل هایی با آستین پفی زیاد و یا آستین هایی به اندازه بازو؛

پوشیدن دل هایی با بالاتنه های بدون آستین