زندگی نامه تصویرساز مد ادوارد الریخ

زندگی نامه تصویرساز مد ادوارد الریخ

ادوارد ارلیخ تصویرگر مد روسیه است که اکنون در شهر نیویورک زندگی میکند

در نیویورک در رشته تصویر سازی و درمسکو در رشته نقاشی،مجسمه سازی و طراحی تئاتر تحصیل کرده است

آقای ارلیخ با ابرنگ رنگ میکند و از سایر تکنیک های مورد علاقه اون به قلم و جوهر، ابرنگ primaو زغال چوب میتوان اشاره کرد