زندگی نامه تصویرساز مد ادوارد الریخ

ادوارد ارلیخ تصویرگر مد روسیه است که اکنون در شهر نیویورک زندگی میکند

در نیویورک در رشته تصویر سازی و درمسکو در رشته نقاشی،مجسمه سازی و طراحی تئاتر تحصیل کرده است

آقای ارلیخ با ابرنگ رنگ میکند و از سایر تکنیک های مورد علاقه اون به قلم و جوهر، ابرنگ primaو زغال چوب میتوان اشاره کرد

 

 

 

 

زندگی نامه تصویرساز مد ادوارد الریخ