طراحی لباس و ویژگی های اندام مربعی یا O شکل

طراحی لباس و ویژگی های اندام مربعی یا O شکل

طراحی لباس و ویژگی های اندام مربعی یا O شکل:

طراحی لباس باسن –کمر و شانه های افراد دارای اندام مربعی یا O شکل پهنای یکسانی دارند.

طراحی لباس در این گروه افراد تفاوت کمی بین اندازه های سینه –کمر و  باسن مشاهده می شود .شانه ها و باسن آنان متعادل مشاهده نمی شود. اندام این افراد در قسمت میانی بدن –کمرو شکم چاقی یکنواختی دارد مخصوصا شکل بدن زنان باریک اندام که حالتی عمودی و باریک پیدا می کند. مهم ترین مسئله در متناسب نمایاندن اندام این دسته از افراد پوشانندن کمر یا ایجاد تمرکز از کمر به بخش های دیگر اندام است.مثلا استفاده از کت بلند و دامن پیلی دار خطی طولانی روی اندام ایجاد می کند و چشم را به سمت پایین می  کشد.

طراحی لباس و راه های ایجاد هماهنگی در اندام مربعی:

استفاده از خطوط عمودی از سمت بالا به پایین

افزودن خطوط نافذ در بخش بالایی اندام با استفاده از چین های افقی-طرح های رگه مانند-پیلی ها و یوک ها در قسمت شانه ها

استفاده از طرح هایی با شانه هایی با لبه بیرون آمده و تا شده یا آستین سرخود یا خفاشی

لایه دار کردن قسمت های مربوط به شانه ها

مدل هایی با خط کمر افتاده

دامن هایی با درز مشخص در خط مرکزی جلو

لباس هایی به صورت یک تکه و یک رنگ

دامن های ترک و دامن هایی که از اریب پارچه دوخته  می شوند

مد ل هایی گشاد –لباس هایی با برش های پرنسسی –تونیک-بلوزهای گشادی که روی دامن یا شلوار انداخته می شود و کت های نسبتا گشاد و آزاد

طراحی لباس و راه های به وجود آمدن ناهماهنگی در اندام مربعی:

استفااده از خطوط افقی در کمر مانند کمربند هایی با رنگ تضاد کت هایی که به خط کمر ختم می شوند

پوشیدن مدل هایی با خطوط درز کمر مشخص  برجسته  واضح در خط کمر(ناحیه کمر)

استفاده از گشادی هایی که توجه را به طور مستقیم به سمت کمر هدایت می کنند

استفاده از آستین هایی که لبه آن به آرنج یا کمر ختم می شوند

بستن کمربند های گره هی یا کمربندهایی با طرح های مختلف تزیینی

طراحی و پوشیدن نیم تنه هایی کوتاه که در خط کمر برش دارند و بخش پایین کمر چین یا پیلی می خورد

لباس هایی با کمر به اندازه بدن چون اندازه واقعی کمر را نمایش می دهد

در مجموع برای ایجاد هماهنگی استفاده از دامن –جوراب و کفش های رنگی متناسب با یکدیگر توجه را از کمر منحرف می کند.

برگرفته از کتاب طراحی لباس نوشته محبوبه الهی