مولاژ و برجسته کاری مانکن

مولاژ و برجسته کاری مانکن

مولاژ و برجسته کاری مانکن

مولاژ وتطبیق درز ها و خطوط اصلی پاترون و مانکن با یکدیگر و تنظیم خطوط مانکن در محل هایی که قسمت هایی از پاترون گشادی دارد مثل سینه و ران یا باسن ویا شیب سرشانهعمل برجسته کاری مانکن را انجام دهید.
اهم مراحل عمل برجسته کاری به شرح زیر می باشد:

1-تشخیص محل هایی که احتیاج به برجسته کاری دارند.

2-مقدار برجستگی لازم در محل  هایی که احتیاج به برجسته کاری دارند.

 

الف-مولاژ و برجسته کاری و تنظیم سینه

مولاژ ابتدا چند لایه پنبه پشم شیشه و یا ابر را روی هم بگذارید و اطراف آن را به چینید سطح این لایه باید آن قدر باشد که تمام منطقه ای را که برجسته کاری در آنجا لازم است بپوشاند برای آن که فرم و حالت بدن انسان را بر روی  مانکن به خوبی ایجاد نمایید در مولاژ ابتدا لایه اول  را بزرگتر ببرید و چنان چه  برای ایجاد برجستگی  یک لایه کفایت نمی کند لایه های بعدی را به همان شکل ولی در اندازه های (سطح) کوچک تر نمایید تا فرم برجستگی طبیعی بدن را تدریجا به دست آورید.حال برای ایجاد برجستگی در مولاژ لایه را به دقت روی هم قرار داده و آنها را به هم سنجاق کنید برای این که یک برجستگی که به وسیله لایه های ایجاد شده طبقه طبقه به نظر نرسد تدریجا و توسط قیچی باید ضخامت کناره لایه ها را کم کرد.اکنون نایلون نازکی به اندازه بزرگترین لایه ساخته شده ببرید و در مولاژ سپس روی لایه ها را با آن پوشانده و دور تا دور نایلون را به مانکن سنجاق کنید حال دور تا دور آن را با سوزن سر کج به مانکن بدوزید.دقت کافی به عمل آورده تا در موقع دوخت سوزن از ضخامت لایه ها عبور نکند چه در این صورت فرم و تناسب برجستگی از بین خواهد رفت به همین ترتیب هر لایه را جداگانه بدوزید.مولاژ بدین ترتیب لایه اول را که بزرگتر است به مانکن دوخته و لایه های بعدی را به روکش های نایلونی لایه های زیرین بدوزید چنان چه ضمن کار کردن خارج ساختن یکی دو سنجاق از میان لایه های مقدور نبوده در لا به لای ضخامت لایه ها چند سنجاق باقیماند در آن صورت مولاژ می توان سنجاق را انتها در داخل ضخامت لایه ها و یا مانکن فرو برده و آن را همچنان در داخل لایه ها و یا در تن مانکن باقی گذاشت بدیهی است که سنجاق های مخصوص این کار از نوع سنجاق عادی می باشند.

ب-مولاژ و برجسته کاری و تنظیم شانه های مربعی
مولاژ جهت تنظیم شانه های مربعی پاترون را دوباره به تن مانکن کنید توجه داشته باشید که برجستگی های سینه دقیقا جا بیفتد و از همه مهمتر خطوط راستای جلو و نیز خطوط افقی سینه کارور و کمر پاترون منطبق بر خطوط  مشابهشان بر روی مانکن گردند.مولاژ حال چنان چه اندازه های موجود نزد شما برای افرادی است که سرشانه مربعی دارند و می خواهید مانکن را برای اینگونه افراد تنظیم نمایید  باید به طریق زیر عمل کنید خط سرشانه پاترون را در محل حلقه آستین به حالت چسبان بر روی خط سرشانه مانکن قرار دهید.مولاژملاحضه کنید که در ناحیه یقه سرشانه پاترون از سرشانه مانکن بالاتر می ایستد.تمامی این قسمت را سنجاق زده و پاترون را از اندام مانن خارج کنید اپل را روی خط سرشانه  مانکن طوری قرار دهید که طرف ضخیم آن چسبیده به گردن مانکن بوده وخود اپل روی خط سرشانه واقع شده اپل را به مانکن سنجاق کنید و مولاژ دوباره پاترون پارچه ای را به تن مانکن کنید.چنان چه ضخامت اپل کافی بوده وشانه را عینا به همان فرم مورد نظر در آورده کار به خوبی صورت گرفته در غیر این صورت باید چند لایه پنبه زیر آن بگذارید تا فرم دلخواه بدست آیددر مولاژ.پاترون پارچه ای را مجددا از تن مانکن خارج ساخته و روی اپل را با قطعات نایلون روکش کنید دور تا دور روکش نایلونی را به مانکن بدوزید این موضوع را در مولاژ به خوبی نشان می دهد.

ج-مولاژ و تنظیم اندازه های مانکن در ناحیه باسن

مولاژ برای تکمیل کردن کار تنظیم و تطبیق اندازه های مانکن با اندازه های مورد نظر باید که اندازه های باسن پاترون و مانکن با یکدیگر مقایسه شوند مولاژ چنان چه در مقام مقایسه اندام مانکن نسبت به اندازه های مورد نظر شما در قسمت کمر به پایین مانکن دارای اختلافی بود می توان از یک لایه پنبه بزرگ یا لایی که طول آن به اندازه دور باسن و عرض آن به اندازه از کمر تا پایین مانکن است استفاده کنید در مولاژ چنان چه در ناحیه باسن مانکن قسمت هایی از پاترون را پر نکرده می توانید آن قسمت را علامت گذاری کنید و آنگاه به همان شیوه برجسته کاری بالا تنه این قسمت را به فرم دلخواه دربیاورید.در مولاژ  موقع عمل برجسته کاری باید دقت زیادی متوجه قسمت های به خصوص مانکن که در زیر از آنها نام می بریم نمود زیرا که احتمال از شکل خارج شدن و یا بیش از اندازه متعارف برجسته شدن وجود دارد.

این قسمت ها عبارت است از:

1.فاصله بین سینه و کمر

2.کمر

3.درز زیر حلقه آستین

4. ضخامت پشت بلافاصله زیر گردن

مولاژ همین طور که عمل برجسته کاری را پیش می برید ضخامت و عرض دور گردن دور سینه دور کمر ودور باسن مانکن را اندازه گرفته و آنها را با اندازه های موجود یا شخص مورد نظر نزد خود مقایسه کنید در مولاژ ممکن است که اندازه های مانکن در سایر قسمت ها با اندازه های موجود نزد شما مطابقت نماید ولی در عین حال بیش از حد عریض و یا ضخیم باشد در این صورت مانکن بیش از اندازه طبیعی خود ویا اندازه استاندارد برجسته شده است و در نتیجه احتیاج به تغییراتی در برجسته کاری می باشد مولاژ برای مسطح کردن قسمت هایی که بیش از حد برجسته شده اند می توانید مانکن را از طرف پشت بر روی یک میز صاف بغلطانید.

د-مولاژ و کامل کردن مانکن

مولاژ هنگامی که برجسته کاری مانکن مطابق سلیقه و اندازه های مورد نظر شما در آمد آنگاه دور حلقه آستین و گردن را به وسیله نوار اریبی که از متقال تهیه کردید تمیز کاری نمایید.در مولاژ لبه پایین پاترون را که قبلا به اندازه کافی جای درز گذاشته اید به صورت لیفه ای دوخته و نواری از داخل آن عبور داده به سمت زیر مانکن بغلطانید.در مولاژ چنان چه می توانید به مدت چند هفته از مانکن استفاده نکنید تا در این مدت لایه کاری ها سفت شده و مانکن حالت پایداری به خود بگیرد.