آموزش خیاطی

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت 1

50ساعت

۵۵۰ هزار تومان چهار شنبه ها ۱۴ تا ۱۹ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت 2

50ساعت

۵۵۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

ژورنال شناسی و سایزبندی

50ساعت

۵۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۳ساعته (۳۰ساعت)  

الگوسازی و دوخت مانتو

۳۶ ساعت

۵۰۰ هزار تومان چهار شنبه ها ۱۴ تا ۱۸ ۹جلسه ۴ساعته (۳۶ساعت) ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۶۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
مولاژ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان یکشنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین
دراپینگ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی(برای طراحی الگو و طراحی لباس سه بعدی)

48ساعت

۵۸۰ هزار تومان شنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین
 
آموزش خیاطی