آموزش خیاطی

آموزش خیاطی

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت 1

۵۰ ساعت

۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت 2

۵۰ ساعت

۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

دوره ضخیم دوزی (الگوسازی و دوخت مانتو٬کت٬پالتو٬بارانی)

۴۸ ساعت

۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
مولاژ ۳۰ساعت ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین
دراپینگ ۳۰ساعت ۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی(برای طراحی الگو و طراحی لباس سه بعدی)

۴۸ساعت

۱۶ جلسه ۳ ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین