سومین نمایشگاه هنرجویان دوره طراحی پارچه گروه روحی با موضوع رستوران ایتالیایی

سومین نمایشگاه هنرجویان دوره طراحی پارچه گروه روحی با موضوع رستوران ایتالیایی

سومین نمایشگاه هنرجویان دوره طراحی پارچه گروه روحی با موضوع رستوران ایتالیایی

سومین نمایشگاه طراحی پارچه هنرجویان گروه روحی با موضوع رستوران ایتالیایی روز جمعه برگزار می شود.

در این نمایشگاه هنرجویان برای یک رستوران ایتالیایی٬پرده٬ سرامیک٬ رومیزی٬ رومبلی٬کوسن٬ و... طراحی و چاپ نموده اند.

هنرجویان
لیلا بلندی

نسیم خسروجردی

مریم ابطحی

ندا اخگری

زمان/ جمعه ۲۸ تیرماه از ساعت ۵ تا ۸ برگزار می شود.

مکان /گالری زرنا