شروع پنجاه و هشتمین دوره طراحی لباس

شروع پنجاه و هشتمین دوره طراحی لباس

دوره طراحی لباس مناسب برای شاغلین
این دوره برای افراد شاغل و دانش آموز طراحی شده و تمامی ترم ها روز پنجشنبه برگزار می شود

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰تا۱۱ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ۱۱تا۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ تاریخ لباس ایران

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان  

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها

۸:۳۰تا۱۱

۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱تا۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان  

ترم سوم

مولاژ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۱
 
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

ورکشاپ سبک شناسی

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان  
ترم چهارم

دراپینگ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۱ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۱ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین


در دوره طراحی لباس که روزهای پنجشنبه برگزار می شود٬ کارگاه ها بصورت تکدرس ثبت نام نخواهند شد.یعنی علاقه مندان می بایست کل دوره را بگذرانند.