شروع چهارمین دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس از روز دوشنبه 4 آذر

شروع چهارمین دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس از روز دوشنبه 4 آذر

شروع چهارمین دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس از روز دوشنبه 4 آذر

چهارمین دوره الگوسازی و دوخت لباس مجلسی و عروس از روز دوشنبه 4 آذر شروع می شود
طول مدت دوره ۱ ترم می باشد و هنرجویان بعد از گذراندن ۱ ترم و تحویل ژوژمان و ارایه کار در نمایشگاه گروهی می توانند گواهینامه بگیرند.
 ترم ۴۸ ساعت می باشد.
یعنی ۱۲جلسه ۴ساعته می باشد
روزهای دوشنبه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰

مدرس دوره: زینب احمری

شروع دوره دوشنبه ۴ آذر می باشد.

برای مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر درباره دوره با شماره 88834284 تماس بگیرید و یا عدد 1 را به 09109102440 پیامک کنید

ملزومات جلسه اول:

کاغذ الگو
پیسوله های رسم الگوی بالا تنه

مداد

چسب

متر

اشل

سوزن دوخت

سوزن ته گرد

قیچی

پارچه متقال

فنر لباس

فنر مخصوص

ژیپون دامن عروس

لایه حریر

لایه کاغذی

کاپ سینه به سایز دلخواه

تور گاز

تور مژگان

پارچه ساتن