منیره عشوری ازفارغ التحصیلان دوره تخصصی یکساله طراحی لباس

منیره عشوری ازفارغ التحصیلان دوره تخصصی یکساله طراحی لباس

منيره عشورى
موضوع پروژه: شمس العماره
ايده : براى طراحى كلى از نماى بيرونى شمس العماره الهام گرفتند و همچنين در انتخاب رنگ لباس از رنگ صورتى گل مرغ هاى كاشى هاى شمس العماره ايده گرفتند.

منیره عشوری ازفارغ التحصیلان دوره تخصصی یکساله طراحی لباس