نوزدهمین دوره نرم افزار جمینی و مارولس از دوشنبه 4 آذر شروع خواهد شد

نوزدهمین دوره نرم افزار جمینی و مارولس از دوشنبه 4 آذر شروع خواهد شد

نوزدهمین دوره نرم افزار جمینی و مارولس از دوشنبه 4 آذر شروع خواهد شد

 مدرس : دکتر سیامک ناظمی

طول دوره : ۱۶ جلسه ۳ساعت(۴۸ساعت)

روز وساعت برگزاری کلاس:

دوشنبه هاساعت۱۷تا ۱۹:۳۰

تاریخ شروع دوره:  ۴ آذر

هزینه دوره : ۷۹۰ هزار تومان

دراین دوره نرم افزار ماولس وجمینی باهم آموزش داده می شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

محتوای آموزشی:

نرم افزارهای مارولس وجمینی دونرم افزاربا توانایی مجزا ومتفاوت هستند که دراین دوره ما آموزش هردونرم افزاررا باهم خواهیم داشت.

نرم افزار جمینی دارای قابلیت طراحی الگو/سایزبندی/چیدمان/خودکارالگووبرنامه ریزی برش است.این نرم افزارمورد استفاده برای افرادی است که الگو طراحی کرده .میخواهندالگوی طراحی شده را روی مانکن ببینندو ایرادات آنها رابرطرف نمایند دراین دوره هنرجویان با ابزارهای مختلف نرم افزارهای مختلف نرم افزار آشنا می شوندومی توانند یک الگوی ساده بالاتنه را رسم نمایند.از طرفی یاد می گیرند که چگونه ایجاد پنس/پیلی/چرت واضافه درز نمایند با سایز بندی آشنا می شوند ومیتوانند الگو دامن باروش فرمولی را ایجاد نمایند

نرم افزار مارولس نیز یکی از بهترین ابزارهایی است که میتوانند از آن برای طراحی لباس استفاده کنند.

 این نرم افزار امکان طراحی و شبیه سازی فیزیکی سه بعدی  لباس پوشیدن را می دهد.

یکی ازمزیت های اصلی این برنامه -عدم نیاز آن به الگوهای کد است. یعنی شما دراین برنامه میتوانید به صورت مستقیم بخشی ازلباس را به خود اضافه یا ازآن حذف کنیدودرمدل سه بعدی نتیجه این تغییررا به صورت لحظه ای مشاهده کنید

دراین دوره علاوه بر موارد ذکر شده در بخش جمینی -هنرجویان موارد زیررا نیز یاد میگیرند

ابزارهای نرم افزار

طراحی یک پیراهن ساده زنانه

نحوه جابه جایی الگو روی تن مانکن

نحوه ایجاد دوخت

ایجاد اصلاحات برروی طرح

طریقه دوخت آستین

ایجاد دکمه

ایجاد خط تا

پوشاندن همزمان چند طرح برروی مانکن

تغییر خواص پارچه

تغییرمحیط پیرامون مانکن

------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف:

توانمند شدن در طراحی الگو های صحیح و موفق متناسب با نیاز تولیدکنندگان لباس

همچنین طراحان لباس می توانند نمومنه های اولیه طرح مورد نظرشان را درمحیط نرم افزاری شبیه سازی کنند وآن را به صورت سه بعدی مورد ارزیابی قرار بدهند

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ابزار ووسایل مورد نیاز کارگاه: لب تاب

------------------------------------------------------------------------------------------------------

خروجی کارگاه:

خروجی کارگاه در قالب اجرای تمرین ها و تکلیف های جلسات وپروژه وژوژمان پایانی خواهد بود

------------------------------------------------------------------------------------------------------

آشنایی با نرم افزار جمینی

نرم افزار جمینی دارای توانایی های زیر می باشد

-طراحی الگو

-سایز بندی

-چیدمان خودکار الگو

-برنامه ریزی برش

این نرم افزار توانایی طراحی دقیق سریع وبدون خطای الگورا براساس نیاز و خواست تولید کنندگان لباس را دارد.بخش طراحی الگو وسایز بندی این نرم افزاراین امکان را به طراحان لباس و الگو می دهد که براساس دلخواه خود و بدون هیچ محدودیتی الگو مورد نظر را طراحی نموده وبعدبااستفاده از جدول های استاندارد سایز(که در آرشیونرم افزاروجود دارد)یا با بهره گیری از جدول های مورد تایید خود که بصورت شخصی به نرم افزارافزوده می شود الگو را سایز بندی نمایند.

بخش برنامه ریزی برش جمینی این امکان را می دهد که با توجه به محدودیت طول میزبرش وتنوع پارچه ها برای تولید یک محصول درتیراژبالا چند چیدمان متفاوت را برای برش روی طاقه های متفاوت ارائه دهد.

این برنامه ریزی به گونه ای است که عمل پهن کردن طاقه را به حداقل ممکن میرساند ودرانتهای کارهیچ قطعه الگویی باقی نمی ماند.درضمن مصرف پارچه را نیز به حداقل می رساند.از طرفی به دلیل ارائه گزارش های کامل توسط این نرم افزار باعث می شودکه علاوه بر محاسبه مصرف پارچه و مقدار ضایعات امکان برنامه ریزی برای قیمت گذاری و محاسبات بعدی برا تولید کنندگان فراهم شود.

در بخش چیدمان خودکار الگوی جمینی با استفاده از الگوریتم های پیشرفته بهترین چیدمان ممکن را برای مجموعه الگوهای شما پیشنهادمی دهد.یعنی درکمترین زمان میتوانید الگوهای خود را به گونه ای چیدمان کنید که حداقل دورریزپارچه را داشته باشیم.دراین نرم افزار میتوانید چندین مجموعه الگورا به صورت خودکاروبادقت بالا چیدمان نمایید.

که درنتیجه با کاهش دور ریزراندمان تولید شما افزلیش یافته وهزینه های تولید کاهش میابد.علاوه برقدرت چیدمان بالای نرم افزارپذیرش شروط مختلف درهنگام چینش الگو مثل رعایت راه وبیراه پارچه -عدم چینش درصورت وجود عیب در پارچه- چینش فقط قطعات انتخاب شده- از دیگرفواید این محصول است.این نرم افزار امکان برقراری ارتباط با پلاترودستگاه برش خودکاررا می دهند.

اگر تمایل بر برش دستی دارید میتوانید چیدمان انجام شده را برروی پلاتر با نرم افزارهای واقعی وابعاد تولید پلات نمایید.همچنین میتوانید چیدمان انجام شده را به دستگاه برش خودکاربا تعیین توانی برش ارسال نموده وبرش بزنید.

ویژگی های نرم افزار جمینی:

-استفاده از رابط کاربری با دوزبان فارسی وانگلیسی

-دارابودن ابزار های توابع پیشرفته طراحی الگومثل ابزارایجاد ساسون/انتقال ساسون/پلیسه به روش های مختلف/توابع ایجادحق درز لباس/ایجاد چرت/اوازمان وغیره

-امکان ترسیم وکنترل منحنی های کامل و یکنواخت

-قابلیت ارتباط با سخت افزارهایی نظیردیجیتالیزر/پلات و دستگاه برش

-مطابقت قطعات مختلف الگو بایکدیگرپیش ازدوخت وتولید

-امکان تعیین نوع چیدمان برای برنامه ریزی(پارچه تک لا یا دولا)

-اعمال پارامترهای مهمی مثل جمع شدگی کشش پارچه برروی کل طاقه یا اعمال آن روی فقط چند الگوخاص

-امکان انجام برنامه ریزی برش برای دلیل های برنامه های دیگر طراحی الگو

-ارائه گزارش مصرف پارچه با مقیاس طول ووزن

-قابلیت تعیین راه وبیراه پارچه درهنگام چیدمان

-امکان تعریف عیب برروی پارچه وعدم چیدمان الگو درناحیه معیوب

فواید نرم افزار:

-کاهش زمان سایز بندی

-آرشیوسازی وطبقه بندی الگوها

-امکان تغییروویرایش سریع وآسان الگو

-کاهش ریسک طراحی وایجاد الگوی جدید

-امکان ارسال و انتقال وجابجایی الگوها به آسانی از طریق اینترنت

-کاهش زمان ارائه چیدمان

-افزایش بهره وری وکاهش هزینه ها

-افزایش راندمان چیدمان ودرنتیجه کاهش دورریزها

-توانایی تغییرسریع چیدمان درصورت تغییرشرایط تولید(تغییر ابعاد پارچه پهن شده)

آشنایی با نرم افزار مارولس

دراین نرم افزارمیتوانید از تنظیمات خودکاراستفاده کنیدوبه صورت دقیق نوع پارچه مصرفی خود را مشخص کنید.(مثل کتان وجین وچرم و......)

برای این منظورباید خواص پارچه برای نرم افزار تعیین شود.مثل سفتی وچگالی وضخامت و برش پذیری وغیره

دراین نرم افزار مانکن (آواتارهای ساده)تعریف شده اند ولی هرشخصی میتواند آواتاری که میخواهد را وارد سیستم نماید.

ازویژگی های نرم افزارمی توان به مربع سازی(تبدیل شبکه های مثلثی به مربع)وصل کردن الگوها به یکدیگریا به آواتارودوختن یک یا چند قطعه به همدیگر وتمیز کردن درزها وچسباندن متقارن وویرایش وچرخش والحاق اشاره کرد.

پاسخ به سوالات احتمالی:

این دوره نیازبه پیش نیاز خاصی ندارد اما اگر هنرجویان بخواهند بعدا دراین رشته کارکنندوحرفه ای تروتخصصی تراین حرفه را پیش ببرند قطعااحتیاج خواهند داشت که با طراحی لباس و الگوسازی آشنا باشند که دراین موسسه رشته طراحی لباس والگوسازی ودوخت را نیز آموزش می دهیم.

برای شرکت دراین دوره نیاز به آشنایی بانرم افزارهای دیگر گرافیکی نیست