پانته آ ملازاده از فارغ التحصیلان دوره تخصصی یکساله طراحی لباس گروه روحی

پانته آ ملازاده از فارغ التحصیلان دوره تخصصی یکساله طراحی لباس گروه روحی


پانته ا ملازاده ، ديپلم رياضى، متولد نهم اسفند پنجاه و شش، رشته دانشگاهيم فيزيك  كاربردى.
بعد از تحصيلات دانشگاهى مدت دو سال در مقطع دبيرستان تدريس نموده اند و خيلى دوست داشتند رشته دانشگاهيم رشته طراحى لباس انتخاب ميكردند ولى نا خواسته وارد رشته فيزيك كاربردى شدند.بعد از فارغ التحصيلى اموزش خياطى رو شروع كرده و ادامه دادند ولى هميشه يك خلا در كارشان احساس می کردند و ميدانستند كه بايد دررشته طراحى لباس اموزش ببينند به خاطر همين بعد از دو سال تحقيق راجع به موسسات مختلف،  گروه روحى
را انتخاب كردند 
توضیحات ایشان در رابطه با موضوع پروژه شان در نمایشگاه
 بعد ازكلى گزينه هاى زيادى كه براى موضوع داشتم روزى يك كتاب( نماد گلها،عددها،رنگها در ايران باستان)  به چششمم خورد پس از خواندن اين كتاب گل نيلوفر ابى نظرم رو جلب كرد.

نيلوفر ابى نمادين ترين گل است. ايرانيان انرا نماداناهيتا ( الهه ى اب) و مهر ( الهه ى خورشيد) ميدانند. چون بسترش اب است،  چون با نور سپيده دم باز و با نور غروب بسته ميشود به خورشيد شباهت دارد. نيلوفر تنها گلى است كه بسترش اب و بالا پوشش نور است و بين زمين و اسمان قرار دارد. نام ان از نيل( اب) و فر(گل و شكوه) گرفته شده و در ايين زرتشتى تنها گل مقدسى است كه در اب روييده شده.انها معتقدند نطفه مهر در درياچه هامون بسته شده و به صورت نيلوفر ( گل اب) در اب پديدار شده است. چون برگها، گلها و ميوه ى گل نيلوفر دايره( كاملترين شكل) است، نماد كمال به شمار رفته است.  بزرگان در جشن مهرگان هنگام بازديد از پادشاه براى شاد باش غنچه ى گل نيلوفر در دست ميگيرند. گل نيلوفر در  دستان داريوش و سر ستونهاى تخت جمشيد از اين فرهنگ ايرانى برخاسته  است. در برخى از سر ستونهاى تخت جمشيد، گل نيلوفر واژگون ديده ميشود كه مقدس ونماد حقيقت انسانى
است. يعنى انسان بر خلاف درخت، ريشه اسمانى دارد نه زمينى، يعنى ريشه اش در اسمان و شاخه هايش در زمين است، به همين دليل به اسمان، چرخ نيلوفرى ميگويند.

پانته آ ملازاده از فارغ التحصیلان دوره تخصصی یکساله طراحی لباس گروه روحی