مریم محبوبی

مریم محبوبی متولد۱۳۵۴تهران

کارشناس طراحی پارچه ولباس الزهرا۷۶.

دوره تخصصیwoowen textile از دانشگاه برایتون انگلستان ۷۸

ارشد نقاشی دانشگاه سوره تهران۸۹

مدرس دانشگاه ازاد یزد ارشدا وکارشناسی۸۴-۹۴

مدرس دانشگاه امیر کبیرو دانشگاه شهر ری۹۰-۹۴

مدرس دانشگاه الزهرا. وانجمن طراحان۸۶تاکنون.

استخدام رسمی شرکت ایران کرک۷۸-۸۱

مدیر مزون پولک فعال هنری در زمینه لباس ونقاشی.

مریم محبوبی