مریم محبوبی

مریم محبوبی

مریم محبوبی متولد۱۳۵۴تهران

کارشناس طراحی پارچه ولباس الزهرا۷۶.

دوره تخصصیwoowen textile از دانشگاه برایتون انگلستان ۷۸

ارشد نقاشی دانشگاه سوره تهران۸۹

مدرس دانشگاه ازاد یزد ارشدا وکارشناسی۸۴-۹۴

مدرس دانشگاه امیر کبیرو دانشگاه شهر ری۹۰-۹۴

مدرس دانشگاه الزهرا. وانجمن طراحان۸۶تاکنون.

استخدام رسمی شرکت ایران کرک۷۸-۸۱

مدیر مزون پولک فعال هنری در زمینه لباس ونقاشی.