دراپینگ و مولاژ پیشرفته

دراپینگ و مولاژ پیشرفته

مولاژ ۲(پیشرفته)

- آموزش انواع یقه های پایه دار و مدل دار (ب ب،آمریکایی،انگلیسی و...)

-آموزش و اجراء آستین کیمونو،کیمونو برش دار،رگلان

- آموزش جای جیب و آشنایی با دوخت جیب

- آموزش پیراهن راسته

-آموزش پیراهن شب و دکلته و زیر ساز برای کار دراپه

-آموزش انواع دراپه(یقه،آستین،دامن)

- دراپه و مدل های تزئینی بر روی (تنه،آستین و کاپ ها)

*** ژوژمان

 

-ارائه یک مدل توسط دانشجو

-ارائه تمامی کارهای آموزش دیده شده توسط دانشجو