تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

به تقویم آموزشی گروه روحی خوش آمدید

 دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین ثبت نام دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
ثبت نام آنلاین ثبت نام کلاس نکته و تست                             

دپارتمان طراحی لباس

دوره آموزش طراحی لباس 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۹۰۰ هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۱۱:۱۵تا۲
گروه ب)۲:۱۵تا۵
گروه ج)۵:۱۵ تا ۲۰
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت)

فروردین ۹۸

ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

دوشنبه ها گروه الف)۸:۱۵تا۱۱
گروه ب)۱۱:۱۵ تا۲
گروه ج)۲:۱۵تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) فروردین ۹۸ ثبت نام آنلاین

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۹۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۱۱:۱۵تا۲
گروه ب)۲:۱۵تا۵
گروه ج)۵:۱۵تا۸
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت) ۱۶فروردین ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

شنبه ها گروه الف)۸:۱۵تا۱۱
گروه ب)۱۱:۱۵تا۲
گروه ج)۲:۱۵تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۶فروردین ثبت نام آنلاین

ترم سوم

اجرا  لباس ۱

۳۰ ساعت

یک میلیون و صد هزار تومان یکشنبه ها گروه الف)۸:۱۵ تا ۱۱
گروه ب) 
۱۱:۱۵ تا ۲
گروه ج)۲:۱۵ تا ۱۷
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت) ۱۷فروردین ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس و سبک شناسی

۳۰ ساعت

یکشنبه ها گروه الف) ۱۱:۱۵ تا ۲
گروه ب) ۲:۱۵ تا ۵
گروه ج)۵:۱۵ تا ۲۰
 
۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت)

۱۷فروردین

 

ثبت نام آنلاین
ترم چهارم

 اجرا لباس ۲

۳۰ ساعت

یک میلیون و صد هزار تومان سه شنبه ها ۸:۱۵ تا ۱۱ ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۹فروردین ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

سه شنبه ها ۱۱:۱۵ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۱۹فروردین ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان گروه الف یکشنبه ۸:۱۵ تا۱۰:۱۵ 
گروه ب یکشنبه ۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۱۰جلسه ۲ ساعته
(۲۰ ساعت)

۱۷فروردین

ثبت نام آنلاین

 

کارگاه های تکدرس ثبت نام آنلاین
ورکشاپ دوخت ثبت نام آنلاین

دوره آموزش طراحی لباس مناسب برای شاغلین
این دوره برای افراد شاغل طراحی شده و تمامی ترم ها روز پنجشنبه برگزار می شود

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۹۰۰هزار تومان پنجشنبه ها   ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت)   ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۱۰جلسه ۳ ساعته   (۳۰ساعت)

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۹۰۰هزار تومان پنجشنبه ها ۱۴:۱۵ تا ۲۰ ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۲۸فروردین ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

پنجشنبه ها ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت)

ترم سوم

اجرا لباس ۱

۳۰ ساعت

یک میلیون و صد هزار تومان پنجشنبه ها ۸:۱۵ تا ۱۴ ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت) ۲۸فروردین ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

پنجشنبه ها ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت)
ترم چهارم

اجرا لباس ۲

۳۰ ساعت

یک میلیون و صد هزار تومان پنجشنبه ها   ۱۰جلسه ۳ ساعته  (۳۰ساعت)   ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

پنجشنبه ها   ۱۰جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت)

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس را ثبت نام نمی کنند) متفاوت است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۷۰۰هزار تومان
اجرا ۱ و۲ هر کدام ۸۰۰هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۸۰۰هزار تومان

 

دپارتمان طراحی پارچه

دوره طراحی پارچه

نام کارگاه تعداد ساعت شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
 طراحی پارچه مقدماتی وپیشرفته ۵۰ ساعت شهریه کل دوره دو میلیون و سیصد هزار تومان است و در دو قسط یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومانی اخذ می گردد که سررسید قسط ها هنگام ثبت نام اعلام می شود شنبه ۱۴:۱۵ تا ۱۷ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته ثبت نام آنلاین
 نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۵۰ ساعت شنبه ۱۱:۱۵ تا ۱۴ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته

 

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۲۰ جلسه ۲/۵ یعنی ۵۰ ساعت می باشد.

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه یک میلیون و پانصد هزار تومان

طراحی پارچه دستی مقدماتی و پیشرفته یک میلیون و پانصد هزار تومان

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

ثبت نام تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس شهریه تعداد ساعت نام کارگاه
ثبت نام آنلاین ۸تا۱۰جلسه ۱۲ تا ۱۵ سه شنبه ها ۷۵۰ هزار تومان ۲۴تا۳۰ساعت تاپستری

 

 

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی ترم یک الگوسازی و دوخت ۱ ۵۰ ساعت ۹۵۰ هزار تومان پنجشنبه ها ۱۴:۱۵ تا ۱۹:۱۵ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت ۲

۵۰ساعت

۷۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

الگوسازی و دوخت مانتو ۴۸ساعت یک میلیون و دویست هزار تومان     ۱۲جلسه ۴ساعته ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

یک میلیون و دویست هزار تومان دوشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین

طراحى و دوخت لباس كودك و نوجوان 

٧٠ ساعت 

٨٠٠ هزار تومان یک شنبه ها  ۱۳ تا ۱۷ ١٠جلسه ٢/٥ ساعته يعنى ٢٥ ساعت طراحى١٥جلسه٣ساعته يعنى٤٥ساعت الگوسازى ودوخت ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ساعت

۸۰۰ هزار تومان سه شنبه ها ۱۱:۱۵ تا ۱۴ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور و فتوشاپ طراحی پارچه

۵۰ساعت

۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شنبه ها ۱۱:۱۵ تا ۱۴ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی و CLO

۴۸ساعت

یک میلیون و دویست هزار تومان دوشنبه ها ۱۷:۱۵ تا ۲۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین

 

 

دپارتمان چرم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

الگوسازی و دوخت کیف چرم-مقدماتی

۳۶ ساعت

۸۰۰ هزار تومان
چهارشنبه ها صبح
۸:۱۵ تا ۱۱ ۱۲ جلسه ۳ ساعته (۳۶ساعت) ثبت نام آنلاین