تقویم آموزشی

تقویم آموزشی پاییزنود و هفت

تقویم آموزشی تابستان نود وهفت
تقویم آموزشی بهار نود و هفت
دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین

 


دپارتمان طراحی لباس

طراحی لباس 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

30ساعت

۲۶۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۶ مهر ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

30ساعت

۲۶۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف) ۸:۳۰ تا ۱۱
گروه ب) ۱۱تا۲
گروه ج) ۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۶ مهر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ مروری بر تاریخ پوشاک ایران

10ساعت

۸۰هزار تومان سه شنبه ها ۹تا۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۲ و۱۵ آبان ثبت نام آنلاین

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

30ساعت

۲۶۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۴ مهر ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

30ساعت

۲۶۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۲تا۵
گروه ب)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۴ مهر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

10ساعت

۸۰هزار تومان سه شنبه ها ۹ تا ۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۹ آبان و۶آذر ثبت نام آنلاین

ترم سوم

مولاژ

30ساعت

۳۶۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف)۲تا۵
گروه ب)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۵ مهر ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

30ساعت

۲۶۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف) ۱۱ تا ۲
گروه ب) ۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۵ مهر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ سبک شناسی

10ساعت

۸۰هزار تومان سه شنبه ها ۹ تا ۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۴ مهر و ۱ آبان ثبت نام آنلاین
ترم چهارم

دراپینگ

30ساعت

۳۶۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۲ تا۵
گروه ب) ۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ مهر ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

30ساعت

۳۶۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۵ تا ۷:۳۰
گروه ب) ۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ مهر ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

20ساعت

۱۸۰هزار تومان ۲جلسه اول شنبه ها ۵ تا ۷ با خانم جامی
۲جلسه دوم یکشنبه ها ۵تا۷ با خانم شیشه گران
۵جلسه سوم سه شنبه ها۱۲ تا ۱۴ با خانم رحیمی
یک جلسه آخر یکشنبه ۵تا۷ با خانم شیشه گران
۱۰جلسه ۲ ساعته
(۲۰ ساعت)
۲۱ مهر ثبت نام آنلاین

 


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس یا کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
ورکشاپ ها 100هزار تومان
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت 320هزار تومان
مولاژ و دراپینگ هر کدام 500هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۵۰۰هزار تومان

 

دپارتمان طراحی پارچه


دوره طراحی پارچه:

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

طراحی پارچه 

۸۰ ساعت

۸۰۰ هزار تومان شنبه و چهارشنبه ۱تا۵ ۲۰جلسه ۴ساعته (۸۰ساعت) ثبت نام آنلاین

طراحی پارچه با نرم افزار ایلاستریتور

۳۰ ساعت

۴۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۰جلسه ۳ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

۳۰ ساعت

۴۰۰ هزار تومان کارگاه پروژه نهایی بعد از گذراندن کارگاه طراحی پارچه دستی و دیجیتال ارایه میشود. ثبت نام آنلاین

جمع ساعات

۱۴۰ ساعت
         

 

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس یا کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
 

ایلستریتور طراحی پارچه ۵۰۰ هزار تومان
طراحی پارچه دستی ۹۰۰ هزار تومان

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت 1

50ساعت

۵۵۰ هزار تومان دوشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت 2

50ساعت

۵۵۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱:۳۰ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

ژورنال شناسی و سایزبندی

50ساعت

۵۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۳ساعته (۳۰ساعت)  

الگوسازی و دوخت مانتو

۳۶ ساعت

۵۰۰ هزار تومان چهار شنبه ها ۱۴ تا ۱۸ ۹جلسه ۴ساعته (۳۶ساعت) ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۶۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
مولاژ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان یکشنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین
دراپینگ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی(برای طراحی الگو و طراحی لباس سه بعدی)

48ساعت

۵۸۰ هزار تومان دوشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

30ساعت

۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها گروه الف) ۲تا۵
گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰
۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه

30ساعت

۵۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی

48ساعت

۵۸۰ هزار تومان دوشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین
تصویرسازی با نرم افزار ایلاستریتور ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار EAT

 

         کارگاه های متفرقه:

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

تصویرسازی دستی

۳۰ ساعت

۳۰۰ هزار تومان یکشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

تصویرسازی دیجیتال

۳۰ ساعت

۴۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین
عکاسی ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها ۱۱ تا ۲ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

تاپستری

۳۰ ساعت

۵۰۰ هزار تومان پنجشنبه ها ۹ تا ۲ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

هنرجویانی که فقط کارگاه تصویرسازی دستی یا فقط کارگاه تصویرسازی دیجیتال ثبت نام می کنند هزینه کارگاه به شرح زیر خواهد بود
تصویرسازی دستی ۴۰۰ هزار تومان
تصویرسازی دیجیتال ۵۰۰ هزار تومان

تقویم آموزشی