تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

به تقویم آموزشی گروه روحی خوش آمدید

 دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین ثبت نام دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس


دپارتمان طراحی لباس

آموزش طراحی لباس آنلاین از ۹ کارگاه اصلی  تشکیل شده است که به طور کلی شامل ۱۸۰ ساعت آموزش است. در جدول زیر می توانید فهرست کارگاه ها٬ میزان ساعت هردرس ٬روز و ساعت برگزاری کلاس را مشاهده کنید.

روز و ساعت برگزاری کلاس تعداد جلسات میزان ساعت آموزشی نام کارگاه
دوشنبه ها  ۱۳جلسه ۲ساعته ۲۶ساعت طراحی فیگور
۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت مبانی رنگ
۱جلسه ۳ساعته ۳ساعت سبک شناسی
شنبه ها ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تاثیر تدابیر خطی یا نشست لباس روی اندام
۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تکنیک و جنسیت سازی
۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت پارچه سازی
یکشنبه ها ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت خلاقیت و کالکشن سازی
۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تصویرسازی
۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت Digital Painting

جلسه آخر ٬جلسه ژوژمان می باشد.

میزان سرمایه گذاری یا شهریه پرداختی در این دوره پنج میلیون و دویست هزار تومان  برای هنرجویان آنلاین و شش میلیون و چهارصد  هزار تومان برای هنرجویان حضوری است که در ۴ قسط قابل پرداخت است.
میزان اقساط آنلاین یک میلیون و سیصد هزار تومان
میزان اقساط حضوری یک میلیون و ششصد هزار تومان
کارگاه های حضوری و آنلاین به صورت تلفیقی و همزمان برگزار می شود.
قسط اول: زمان ثبت نام
قسط دوم:یک ماه بعد از شروع دوره
قسط سوم: ۲ ماه بعد از شروع دوره
قسط چهارم: ۳.۵ ماه بعد از شروع دوره
هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی لباس آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه نمایند.

از هنرجویان توسط مدرسین تست گرفته می شود٬ درصورتیکه مدرسین تایید نمایند٬ هنرجویان می توانند در کارگاها به صورت تکدرس شرکت کنند.
شهریه کارگاه های تکدرس طراحی فیگور٬ رنگشناسی٬ تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی۹۰۰هزار تومان 

هزینه سرمایه گذاری در کارگاه تصویرسازی و تصویرسازی دیجیتال و خلاقیت و کالکشن سازی و پارچه سازی به صورت تکدرس یک میلیون و دویست هزار تومان است
 هنرجویان درصورتیکه غیبت بیش از حد مجاز نداشته و در ژوژمان پایانی نمره قبولی کسب کنند٬ می توانند برای پروسه صدور گواهینامه ثبت نام نمایند.

دپارتمان طراحی پارچه

دوره طراحی پارچه 

نام کارگاه تعداد ساعت میزان سرمایه گذاری روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات
 طراحی پارچه دستی ۴۰ تا ۵۰ ساعت شهریه کل دوره آنلاین سه میلیون و دویست هزار تومان 
شهریه کل دوره حضوری چهار میلیون و دویست هزار تومان
(شهریه ها در ۲ قسط قابل پرداخت است.)
سه شنبه ۱۵ تا ۱۷:۳۰ ۲۰جلسه۲ ساعته
 نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۳۰ ساعت سه شنبه ۱۳ تا ۱۵ ۱۵جلسه ۲ ساعته

هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی پارچه آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه  ثبت نام نمایند.
 

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۱۵ جلسه ۲ یعنی ۳۰ ساعت می باشد.

میزان شهریه هر کارگاه برای هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه یک میلیون و نهصد هزار تومان

طراحی پارچه دستی  یک میلیون و نهصد صد هزار تومان
کارگاه های حضوری و آنلاین به صورت تلفیقی و همزمان برگزار می شود.

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس میزان سرمایه گذاری تعداد ساعت نام کارگاه
۱۰جلسه ۲ساعته ۹ تا ۱۱ دوشنبه ها یک میلیون و دویست هزار تومان ۲۰ساعت تاپستری و مکرومه بافی آنلاین
 

دپارتمان دوخت

نام کارگاه

تعداد ساعات

میزان سرمایه گذاری در این دوره روز کلاس پیش نیاز
الگوسازی و دوخت جامع آنلاین (نازک دوزی)
این دوره شامل الگوسازی +دوخت و مولاژ می باشد
۱۰۰ساعت
(۲۵جلسه ۴ ساعته)
آنلاین ۴۵۰۰۰۰۰
حضوری۵۵۰۰۰۰۰
سه شنبه ها ۱۴ تا ۱۸ ندارد
الگوسازی و دوخت مانتو آنلاین ۳۰ ساعت
(۱۰جلسه ۳ساعته)
یک میلیون و ششصد هزار تومان ۱۰جلسه ۳ساعته نازک دوزی
الگوسازی و دوخت مانتو حضوری ۳۰ ساعت
(۱۰جلسه ۳ساعته)
دو میلیون و ششصد هزار تومان ۱۰جلسه ۳ساعته نازک دوزی

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس آنلاین

۳۶ ساعت
(۱۲جلسه ۳ساعته)

یک میلیون و نهصد هزار تومان ۱۲جلسه ۳ساعته  نازک دوزی
الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس حضوری ۳۶ ساعت
(۱۲جلسه ۳ساعته)
دو میلیون و نهصد هزار تومان ۱۲جلسه ۳ ساعته نازک دوزی
ضخیم دوزی آنلاین ۴۸ساعت
(۱۲جلسه ۴ساعته)
یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته نازک دوزی


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

میزان سرمایه گذاری در دوره تعداد جلسات
نرم افزار مارولس وCLO -3D (آنلاین) ۲۰ ساعت یک میلیون و چهارصد هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته (۲۰ ساعت)
نرم افزار جمینی (آنلاین) ۲۰ ساعت یک میلیون و چهارصد هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته (۲۰ ساعت)
تصویر سازی دیجیتال ۲۰ ساعت یک میلیون و دویست هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته (۲۰ساعت)

 

 

دپارتمان چرم

نام کارگاه

تعداد ساعات

میزان سرمایه گذاری در این دوره روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات

دوره الگوسازی و دوخت کیف چرم - آنلاین

۵۰ ساعت

دو میلیون و نهصد هزار تومان
در سه قسط ٬ قسط اول ۹۰۰ هزار تومان٬ قسط دوم و سوم هرکدام به مبلغ یک میلیون تومان  قابل پرداخت است.
يكشنبه ها ١۳ تا ١۵ ۲۵جلسه ۲ساعته
دوره الگوسازی و دوخت کیف چرم - حضوری(کلاس های حضوری و آنلاین به صورت تلفیقی برگزار می شود.) ۵۰ ساعت سه میلیون و نهصد هزار تومان
در سه قسط  یک میلیون و سیصد هزار تومانی قابل پرداخت است.
یکشنبه ها ۱۳ تا ۱۵ ۲۵جلسه ۲ ساعته

سایر دوره ها

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه دوره روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات

دوره عکاسی جامع با رویکرد لباس و پارچه آنلاین

۴۰ ساعت

دو میلیون تومان
در دو قسط  یک میلیون تومانی قابل پرداخت است.
چهارشنبه ها   ۲۰جلسه ۲ساعته
دوره عکاسی جامع با رویکرد لباس و پارچه حضوری ۴۰ ساعت سه میلیون تومان
در دوقسط یک میلیون و پانصد هزار تومانی قابل پرداخت است
چهارشنبه ها   ۲۰جلسه ۲ساعته