تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تابستان نود وهفت
تقویم آموزشی بهار نود و هفت

دپارتمان طراحی لباس

طراحی لباس مقدماتی

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

ترم یک

طراحی فیگور

30ساعت

مبانی رنگ

30ساعت

ورکشاپ مروری بر تاریخ پوشاک ایران

10ساعت

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

30ساعت

تکنیک و جنسیت سازی

30ساعت

ورکشاپ اصول استایلینگ

10ساعت

ترم سوم

مولاژ

30ساعت

خلاقیت در طراحی لباس

30ساعت

ورکشاپ بازاریابی و فروش مد

10ساعت

ترم چهارم

دراپینگ

30ساعت

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

30ساعت

پروژه نهایی

20ساعت

جمع ساعات

290ساعت

 

 

 

دوره طراحی لباس پیشرفته:
 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

ترم یک

تصویر سازی دستی

30ساعت

کالکشن سازی

30ساعت

ترم دوم

تصویرسازی با نرم افزار

30ساعت

عکاسی

30ساعت

جمع ساعات

120ساعت

 


دپارتمان طراحی پارچه
دوره طراحی پارچه:

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

ترم یک

طراحی پارچه مقدماتی

30ساعت

پارچه شناسی

30ساعت

ترم دوم

طراحی پارچه پیشرفته

30ساعت

طراحی پارچه با نرم افزار ایلاستریتور

30ساعت

پروژه

پروژه نهایی

10ساعت

جمع ساعات

130ساعت

 


دپارتمان دوخت

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

ترم یک

الگوسازی و دوخت 1

50ساعت

ترم دوم

الگوسازی و دوخت 2

50ساعت

ترم سوم

ژورنال شناسی و سایزبندی

50ساعت

جمع ساعت 150ساعت

اختیاری

الگوسازی و دوخت مانتو

36ساعت

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

 

نرم افزار مارولس و جمینی(برای طراحی الگو و طراحی لباس سه بعدی)

48ساعت


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

30ساعت

نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه

30ساعت

نرم افزار مارولس و جمینی

48ساعت

نرم افزار EAT

 

تقویم آموزشی