تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

به تقویم آموزشی گروه روحی خوش آمدید

 دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین ثبت نام دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
ثبت نام آنلاین ثبت نام کلاس نکته و تست                             

دپارتمان طراحی لباس


دوره طراحی لباس (حضوری)

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

تعداد جلسات هزینه سرمایه گذاری ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۲ ساعت

۱۳جلسه ۲/۵ ساعته  (۳۲ساعت) ۵۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۲۲ ساعت

۱۱جلسه ۲ ساعته   ۵۰۰هزار تومان
تاریخ لباس ایران ۳ ساعت ۱ جلسه ۱۰۰هزار تومان

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی و نشست لباس روی بدن

۲۲ ساعت

۱۱جلسه۲ ساعته    ۵۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۲۲ ساعت

۱۱جلسه ۲ ساعته   ۵۰۰هزار تومان
تاریخ لباس غرب ۳ ساعت ۱جلسه ۱۰۰هزار تومان

ترم سوم

اجرا  لباس ۱

۲۲ ساعت

۱۱جلسه ۲ ساعته    ۶۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس و سبک شناسی

۲۲ ساعت

۱۱جلسه ۲ ساعته    ۶۰۰هزار تومان
سبک شناسی مد ۳ ساعت ۱ جلسه ۱۰۰هزار تومان
ترم چهارم

 اجرا لباس ۲

۲۲ ساعت

۱۱جلسه ۲ ساعته   ۶۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۲۲ ساعت

۱۱جلسه ۲ ساعته  ۶۰۰هزار تومان
پروژه نهایی ۲۰ ساعت

۱۰ جلسه ۲ ساعته (۲۰ساعت)

۳۰۰هزار تومان ثبت نام آنلاین

هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی لباس آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می
توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه نمایند.

دوره آموزش طراحی لباس مناسب برای شاغلین
این دوره برای افراد شاغل طراحی شده و موارد درسی کاملا مانند جدول بالا می باشد با این تفاوت که  تمامی ترم ها روز پنجشنبه برگزار می شود


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس را ثبت نام نمی کنند) متفاوت است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی،  ۷۰۰هزار تومان
کارگاه خلاقیت  ۸۰۰هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۸۰۰هزار تومان

دوره طراحی لباس آنلاین 

روز و ساعت برگزاری کلاس و تاریخ شروع کارگاه ها را مشاهده کنید.

لینک ثبت نام روز و ساعت برگزاری کلاس میزان سرمایه گذاری در این دوره تعداد جلسات میزان ساعت آموزشی نام کارگاه ترم ها
ثبت نام آنلاین دوشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۴ ۸۰۰ هزار تومان ۱۳جلسه۲/۵ساعته ۳۲ساعت طراحی فیگور ترم اول
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت مبانی رنگ
ثبت نام آنلاین ۱جلسه ۳ساعته ۳ساعت سبک شناسی
ثبت نام آنلاین شنبه ها یک میلیون و پانصد هزار تومان ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تاثیر تدابیر خطی یا نشست لباس روی اندام ترم دوم
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تکنیک و جنسیت سازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت پارچه سازی
ثبت نام آنلاین یکشنبه ها یک میلیون و پانصد هزار تومان ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت خلاقیت و کالکشن سازی ترم سوم
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تصویرسازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت Digital Painting


هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی لباس آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می
توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه نمایند.


enlightenedعلاقمندانی که خواهان گذراندن برخی از کارگاه ها بصورت تکدرس هستند یعنی کل دوره طراحی لباس آنلاین را ثبت نام نمی کنند٬ می توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر اقدام به ثبت نام نمایند.
از هنرجویان توسط مدرسین تست گرفته می شود٬ درصورتیکه مدرسین تایید نمایند٬ هنرجویان می توانند در کارگاها به صورت تکدرس شرکت کنند.
شهریه کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی،  ۶۰۰هزار تومان
شهریه کارگاه های خلاقیت و کالکشن سازی٬ تصویر سازی Digital Painting  به صورت تکدرس۷۰۰هزار تومان است
هنرجویان درصورتیکه غیبت بیش از حد مجاز نداشته و در ژوژمان پایانی نمره قبولی کسب کنند٬ می توانند برای پروسه صدور گواهینامه اقدام نمایند.

 

دپارتمان طراحی پارچه

دوره طراحی پارچه

نام کارگاه تعداد ساعت میزان سرمایه گذاری در این دوره روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
 طراحی پارچه دستی ۶۰ ساعت شهریه کل دوره دو میلیون  و پانصد هزار تومان است  شنبه ۱۴:۱۵ تا ۱۷ ۲۰جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین
 نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۵۰ ساعت شنبه ۱۱:۱۵ تا ۱۴ ۲۰جلسه۲/۵ ساعته

 

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۲۰ جلسه ۲/۵ یعنی ۵۰ ساعت می باشد.

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه یک میلیون و ششصد هزار تومان

طراحی پارچه دستی مقدماتی و پیشرفته یک میلیون و چهارصد هزار تومان

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

ثبت نام تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس شهریه تعداد ساعت نام کارگاه
ثبت نام آنلاین ۸جلسه ۲ساعته     ۵۰۰هزار تومان ۱۶ساعت تاپستری و مکرومه بافی آنلاین
 

 

 

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی حضوری ترم یک الگوسازی و دوخت ۱ (نازک دوزی) ۴۰ ساعت یک میلیون و چهارصد هزار تومان ۱۰جلسه ۴ساعته (۴۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت ۲ (نازک دوزی)

۴۰ساعت

یک میلیون وچهارصد هزار تومان ۱۰جلسه ۴ساعته (۴۰ساعت) ثبت نام آنلاین
مقدماتی آنلاین ترم اول الگوسازی و دوخت۱ آنلاین (نازک دوزی) ۳۰ ساعت ۹۰۰ هزار تومان ۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین
ترم دوم الگوسازی و دوخت۲ آنلاین (نازک دوزی) ۳۰ ساعت ۹۰۰ هزار تومان ۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

الگوسازی و دوخت مانتو ۴۸ساعت یک میلیون و پانصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
ضخیم دوزی ۴۸ساعت یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته(۴۸ ساعت)  

طراحى و دوخت لباس كودك و نوجوان 

٧٠ ساعت 

یک میلیون و هشتصد هزار تومان ١٠جلسه ٢/٥ ساعته يعنى ٢٥ ساعت طراحى١٥جلسه٣ساعته يعنى٤٥ساعت الگوسازى ودوخت ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۲۲ساعت

۸۰۰ هزار تومان ۱۱ جلسه ۲ ساعته  ثبت نام آنلاین
نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس (آنلاین) ۲۲ساعت ۷۰۰هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی وCLO -3D

۳۶ ساعت

دو میلیون و دویست هزار تومان ۱۲ جلسه ۳ ساعته  (۳۶ساعت) ثبت نام آنلاین
نرم افزار مارولس و جمینی وCLO -3D (آنلاین) ۲۴ ساعت یک میلیون و نهصد هزار تومان ۱۲جلسه ۲ساعته (۲۴ ساعت) ثبت نام آنلاین

 

 

دپارتمان چرم
کارگاه های حضوری

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه تعداد جلسات ثبت نام

الگوسازی و دوخت کیف چرم-مقدماتی

۲۴ ساعت

۹۰۰ هزار تومان ۱۲ جلسه ۲ ساعته  ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت کیف چرم- تکمیلی ۲۴ ساعت یک میلیون و دویست هزارتومان ۱۲ جلسه ۲ ساعته ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت کیف چرم- پیشرفته ۲۰ ساعت یک میلیون و پانصد هزار تومان ۱۰ جلسه ۲ ساعته ثبت نام آنلاین

کارگاه های آنلاین

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

الگوسازی و دوخت کیف چرم مقدماتی- آنلاین

۲۴ساعت

۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ۱۲ تا ۱۴ ۱۲ جلسه ۲ ساعته ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت کیف چرم تکمیلی - آنلاین ۲۴ ساعت ۶۰۰ هزار تومان سه شنبه   ۱۲ جلسه ۲ ساعته  ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت کیف چرم پیشرفته - آنلاین ۲۰ ساعت ۸۰۰ هزار تومان سه شنبه   ۱۰ جلسه ۲ ساعته (۲۰ ساعت) ثبت نام آنلاین

هنرجویان بعد از گذراندن موفقیت آمیز هر ۳ ترم ٬ارایه ژوژمان و کسب نمره قبولی٬ می توانند برای دریافت گواهینامه اقدام به ثبت نام نمایند.