تقویم آموزشی

تقویم آموزشی بهار نود و هشت

تقویم آموزشی زمستان نود و هفت

دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین

 


دپارتمان طراحی لباس

طراحی لباس 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

30ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ تیر ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

30ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف) ۱۱تا۲
گروه ب) ۲تا۵
گروه ج) ۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ تیر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ مروری بر تاریخ پوشاک ایران

10ساعت

۱۰۰هزار تومان سه شنبه ها ۹تا۲
 
۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) مردادماه ثبت نام آنلاین

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

30ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲ تا ۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ فروردین ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

30ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ فروردین ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

10ساعت

۱۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۱۰ و ۱۷ اردیبهشت
گروه ب)۲۴ و ۳۱ اردیبهشت
۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) گروه الف)۲تا۷
گروه ب)۹ تا ۲
ثبت نام آنلاین

ترم سوم

مولاژ

30ساعت

۴۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف)8:30تا11
گروه ب)11تا2
گروه ج)2تا5
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۸ فروردین ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

30ساعت

۳۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف) ۱۱تا۲
گروه ب) ۲تا۵
گروه ج)5تا7:30
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

۱۸ فروردین

 

ثبت نام آنلاین

ورکشاپ سبک شناسی

10ساعت

۱۰۰هزار تومان سه شنبه ها ۹ تا ۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۷ فروردین و ۳ اردیبهشت ثبت نام آنلاین
ترم چهارم

دراپینگ

30ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۲ تا۵
گروه ب) ۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۲۰ فروردین ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

30ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۵ تا ۷:۳۰
گروه ب) ۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۲۰ فروردین ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

20ساعت

۳۰۰هزار تومان ۲جلسه اول شنبه ها ۵ تا ۷ با خانم جامی
۲جلسه دوم یکشنبه ها ۹تا۱۱ با خانم شیشه گران
۵جلسه سوم یکشنبه ها 5تا7 با خانم رحیمی
یک جلسه آخر یکشنبه 9 تا ۱۱ با خانم شیشه گران
۱۰جلسه ۲ ساعته
(۲۰ ساعت)

۲۴ فروردین

 

ثبت نام آنلاین

 


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس یا کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
ورکشاپ ها 100هزار تومان
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۴۰۰هزار تومان
مولاژ و دراپینگ هر کدام 500هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۵۰۰هزار تومان

 

دپارتمان طراحی پارچه


دوره طراحی پارچه:

ترم نام کارگاه تعداد ساعت شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
ترم اول طراحی پارچه ۶۰ساعت در سه قسط ۶۰۰تومانی اخذ می گردد که سررسید قسط ها هنگام ثبت نام اعلام می شود شنبه ۹تا۱۴ ۱۲جلسه۵ساعته ثبت نام آنلاین
نرم افزار ایلستریتور ۳۰ساعت شنبه ۱۴تا۱۷ ۱۰جلسه۳ساعته ثبت نام آنلاین
ترم دوم طراحی پارچه پیشرفته و پروژه ۴۰ساعت شنبه ۱۰تا۱۴ ۱۰جلسه ۴ساعته ثبت نام آنلاین
نرم افزار فتوشاپ ۲۰ساعت شنبه ۱۴تا۱۶ ۱۰جلسه ۲ساعته ثبت نام آنلاین

 

 

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس یا کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
 

 ایلستریتور طراحی پارچه ۶۰۰ هزار تومان
نرم افزار فتوشاپ ۵۰۰ هزار تومان
طراحی پارچه دستی ۹۰۰ هزار تومان

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت 1

50ساعت

۶۰۰ هزار تومان یکشنبه ها ۱۴ تا ۱۹ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت 2

50ساعت

۶۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

ضخیم دوزی( دوخت مانتو و پالتو)

۴۸ ساعت

۶۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۱۴ تا ۱۸ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۷۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
مولاژ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان یکشنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین
دراپینگ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی(برای طراحی الگو و طراحی لباس سه بعدی)

۴۸ساعت

۶۹۰ هزار تومان دوشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ساعت

۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها گروه الف) ۱۴تا۱۷
گروه ب) ۱۷ تا ۱۹:۳۰
۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه

۳۰ساعت

۶۰۰ هزار تومان شنبه ها ۱۴ تا ۱۷ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی

۴۸ساعت

۶۹۰ هزار تومان شنبه ها ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین


 

تقویم آموزشی