تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی بهار نود و هشت

 

ثبت نام آنلاین دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

 

 


دپارتمان طراحی لباس

دوره طراحی لباس

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات تاریخ شروع دوره ثبت نام

ترم یک

طراحی فیگور

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ تیر ثبت نام آنلاین

مبانی رنگ

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان دوشنبه ها گروه الف) ۱۱تا۲
گروه ب) ۲تا۵
گروه ج) ۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۷ تیر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس ایران

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹تا۲
 
۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۹ و ۱۶مرداد ثبت نام آنلاین

ترم دوم

تاثیر و تدابیر خطی 

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۸:۳۰تا۱۱
گروه ب)۱۱تا۲
گروه ج)۲ تا ۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۵ تیر ثبت نام آنلاین

تکنیک و جنسیت سازی

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان شنبه ها گروه الف)۱۱تا۲
گروه ب)۲تا۵
گروه ج)۵ تا ۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۵ تیر ثبت نام آنلاین

ورکشاپ تاریخ لباس جهان

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹تا۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۳ و ۳۰ مرداد ثبت نام آنلاین

ترم سوم

مولاژ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف)۱۱ تا ۱۴
گروه ب) ۱۴ تا ۱۷
 
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۶ تیر ثبت نام آنلاین

خلاقیت و کالکشن سازی در طراحی لباس

۳۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان یکشنبه ها گروه الف) ۱۴ تا ۱۷
گروه ب) ۱۷ تا ۱۹:۳۰
 
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت)

۱۶ تیر

 

ثبت نام آنلاین

ورکشاپ سبک شناسی

۱۰ ساعت

۱۰۰هزار تومان چهار شنبه ها ۹ تا ۲ ۲جلسه ۵ساعته (۱۰ساعت) ۲۶ تیر و ۲مرداد ثبت نام آنلاین
ترم چهارم

دراپینگ

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۲ تا۵
گروه ب) ۵تا۷:۳۰
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۸ تیر ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ ساعت

۴۰۰هزار تومان سه شنبه ها گروه الف)۵ تا ۷:۳۰
گروه ب) ۲تا۵
۱۰جلسه ۳ ساعته .  (۳۰ساعت) ۱۸ تیر ثبت نام آنلاین

پروژه نهایی

۲۰ ساعت

۳۰۰هزار تومان ۲جلسه اول چهارشنبه ها ۲ تا ۴ با خانم جامی
۲جلسه دوم یکشنبه ها ۹تا۱۱ با خانم شیشه گران
۵جلسه سوم یکشنبه ها ۲ تا ۴ با خانم حاجی محمودی
یک جلسه آخر یکشنبه ۹ تا ۱۱ با خانم شیشه گران
۱۰جلسه ۲ ساعته
(۲۰ ساعت)

۲۶ تیر

 

ثبت نام آنلاین

 


شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس را ثبت نام نمی کنند) متفاوت است
همچنین هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می کنند گواهینامه دریافت نخواهند کرد
ورکشاپ ها ۱۰۰هزار تومان
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۴۰۰هزار تومان
مولاژ و دراپینگ هر کدام ۵۰۰هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس ۵۰۰هزار تومان

 

دپارتمان طراحی پارچه
دوره طراحی پارچه

ترم نام کارگاه تعداد ساعت شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
ترم اول طراحی پارچه ۶۰ساعت در سه قسط ۶۰۰تومانی اخذ می گردد که سررسید قسط ها هنگام ثبت نام اعلام می شود شنبه ۹تا۱۴ ۱۲جلسه۵ساعته ثبت نام آنلاین
نرم افزار ایلستریتور ۳۰ساعت شنبه ۱۴تا۱۷ ۱۰جلسه۳ساعته ثبت نام آنلاین
ترم دوم طراحی پارچه پیشرفته و پروژه ۴۰ساعت شنبه ۱۰تا۱۴ ۱۰جلسه ۴ساعته ثبت نام آنلاین
نرم افزار فتوشاپ ۲۰ساعت شنبه ۱۴تا۱۶ ۱۰جلسه ۲ساعته ثبت نام آنلاین

 

 

شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور طراحی پارچه ۶۰۰ هزار تومان
نرم افزار فتوشاپ ۵۰۰ هزار تومان

طراحی پارچه دستی مقدماتی ۵۰۰ هزارتومان

طراحی پارچه دستی-پیشرفته ۵۰۰ هزار تومان

 

دپارتمان دوخت

 

 

تعداد ترم

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
مقدماتی

ترم یک

الگوسازی و دوخت 1

50ساعت

۶۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

ترم دوم

الگوسازی و دوخت 2

50ساعت

۶۰۰ هزار تومان     ۱۰جلسه ۵ساعته (۵۰ساعت) ثبت نام آنلاین

 

پیشرفته

ضخیم دوزی( دوخت مانتو و پالتو)

۴۸ ساعت

۶۰۰ هزار تومان چهارشنبه ها ۱۴ تا ۱۸ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس

۴۸ ساعت

۷۰۰ هزار تومان دوشنبه ها ۹ تا ۱۳ ۱۲جلسه ۴ساعته (۴۸ ساعت) ثبت نام آنلاین
مولاژ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان یکشنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین
دراپینگ ۳۰ساعت ۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها

گروه الف) ۲ تا ۵

گروه ب) ۵ تا ۷:۳۰

۱۰ جلسه ۳ ساعته ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی(برای طراحی الگو و طراحی لباس سه بعدی)

۴۸ساعت

۶۹۰ هزار تومان دوشنبه ها ۵ تا ۷:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

شهریه روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس

۳۰ساعت

۵۰۰ هزار تومان سه شنبه ها گروه الف) ۱۴تا۱۷
گروه ب) ۱۷ تا ۱۹:۳۰
۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار ایلاستریتور طراحی پارچه

۳۰ساعت

۶۰۰ هزار تومان شنبه ها ۱۴ تا ۱۷ ۱۰ جلسه ۳ ساعته (۳۰ساعت) ثبت نام آنلاین

نرم افزار مارولس و جمینی

۴۸ساعت

۶۹۰ هزار تومان شنبه ها ۱۷ تا ۱۹:۳۰ ۱۶ جلسه ۳ ساعته  (۴۸ساعت) ثبت نام آنلاین


 

تقویم آموزشی