تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

به تقویم آموزشی گروه روحی خوش آمدید

 دپارتمان کارشناسی ارشد طراحی پارچه لباس

ثبت نام آنلاین ثبت نام دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس


دپارتمان طراحی لباس

آموزش طراحی لباس آنلاین از ۹ کارگاه اصلی  تشکیل شده است که به طور کلی شامل ۱۸۰ ساعت آموزش است. در جدول زیر می توانید فهرست کارگاه ها٬ میزان ساعت هردرس ٬روز و ساعت برگزاری کلاس را مشاهده کنید.

لینک ثبت نام روز و ساعت برگزاری کلاس تعداد جلسات میزان ساعت آموزشی نام کارگاه
ثبت نام آنلاین دوشنبه ها از ساعت  ۹ تا ۱۴ ۱۳جلسه ۲ساعته ۲۶ساعت طراحی فیگور
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت مبانی رنگ
ثبت نام آنلاین ۱جلسه ۳ساعته ۳ساعت سبک شناسی
ثبت نام آنلاین شنبه ها ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تاثیر تدابیر خطی یا نشست لباس روی اندام
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تکنیک و جنسیت سازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت پارچه سازی
ثبت نام آنلاین یکشنبه ها ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت خلاقیت و کالکشن سازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت تصویرسازی
ثبت نام آنلاین ۱۱جلسه ۲ساعته ۲۲ساعت Digital Painting

میزان سرمایه گذاری در این دوره سه میلیون و هشتصد هزار تومان است که در ۴ قسط قابل پرداخت است.
قسط اول: زمان ثبت نام/ به مبلغ هشتصد هزار تومان
قسط دوم:یک ماه بعد از شروع دوره/ به مبلغ یک میلیون تومان
قسط سوم: ۲/۵ ماه بعد از شروع دوره/ به مبلغ یک میلیون تومان
قسط چهارم: ۴ ماه بعد از شروع دوره/ به مبلغ یک میلیون تومان
هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی لباس آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه نمایند.

از هنرجویان توسط مدرسین تست گرفته می شود٬ درصورتیکه مدرسین تایید نمایند٬ هنرجویان می توانند در کارگاها به صورت تکدرس شرکت کنند.
میزان سرمایه گذاری در کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت ۶۰۰هزار تومان 
میزان سرمایه گذاری در کارگاه مولاژ ۸۰۰ هزار تومان
میزان سرمایه گذاری در کارگاه دراپینگ ۸۰۰ هزار تومان
میزان سرمایه گذاری در کارگاه تصویرسازی و Digital Painting  و پارچه سازی به صورت تکدرس۷۰۰هزار تومان است
 هنرجویان درصورتیکه غیبت بیش از حد مجاز نداشته و در ژوژمان پایانی نمره قبولی کسب کنند٬ می توانند برای پروسه صدور گواهینامه ثبت نام نمایند.

دپارتمان طراحی پارچه

دوره طراحی پارچه آنلاین

نام کارگاه تعداد ساعت میزان سرمایه گذاری روز کلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام
 طراحی پارچه دستی ۴۰ ساعت شهریه کل دوره دو میلیون تومان است. سه شنبه ۱۶ تا ۱۸ ۲۰جلسه۲ ساعته ثبت نام آنلاین
 نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ ۳۰ ساعت سه شنبه ۱۴ تا ۱۶ ۱۵جلسه ۲ ساعته

هنرجویان بعد از گذراندن کل دوره طراحی لباس آنلاین٬ نداشتن غیبت بیش از حد مجاز٬ شرکت در جلسات ژوژمان هر ترم و همچنین پروژه پایان دوره و کسب نمره قبولی ٬ درصورت علاقمندی می توانند اقدام به ثبت نام برای فرآیند اخذ گواهینامه  ثبت نام نمایند.
 

نرم افزار ایلستریتور و فتوشاپ باهم آموزش داده می شود و کلا ۱۵ جلسه ۲ یعنی ۳۰ ساعت می باشد.

میزان سرمایه گذاری هر کارگاه برای هنرجویانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است

 ایلستریتور و فتوشاپ در طراحی پارچه یک میلیون و صد هزار تومان

طراحی پارچه دستی  یک میلیون و چهارصد هزار تومان

سایر کارگاه های تخصصی مربوط به پارچه

ثبت نام تعداد جلسات ساعت کلاس روز کلاس میزان سرمایه گذاری تعداد ساعت نام کارگاه
ثبت نام آنلاین ۸جلسه ۲ساعته     ۷۰۰ هزار تومان ۱۶ساعت تاپستری و مکرومه بافی آنلاین
 

دپارتمان دوخت

نام کارگاه

تعداد ساعات

میزان سرمایه گذاری در این دوره روز کلاس پیش نیاز ثبت نام
الگوسازی و دوخت آنلاین (نازک دوزی) ۶۰ساعت
(۲۰جلسه ۳ ساعته)
یک میلیون و هشتصد هزار تومان که در ۲ قسط ۹۰۰ هزار تومانی قابل پرداخت است ۲۰ جلسه ۳ ساعته ندارد ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت مانتو آنلاین ۴۸ساعت
(۱۲جلسه ۴ساعته)
یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته نازک دوزی ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس آنلاین

۴۸ ساعت
(۱۲جلسه ۴ساعته)

یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته  نازک دوزی ثبت نام آنلاین
ضخیم دوزی آنلاین ۴۸ساعت
(۱۲جلسه ۴ساعته)
یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۱۲جلسه ۴ساعته نازک دوزی ثبت نام آنلاین

الگوسازی و دوخت لباس كودك و نوجوان 

۴۰ساعت
(۲۰جلسه ۲ ساعته)

یک میلیون و پانصد هزار تومان ۲۰جلسه ۲ ساعته ندارد ثبت نام آنلاین


دپارتمان نرم افزار

 

نام کارگاه

تعداد ساعات

میزان سرمایه گذاری در دوره تعداد جلسات ثبت نام
نرم افزار ایلاستریتور طراحی لباس (آنلاین) ۲۲ساعت ۸۰۰هزار تومان ۱۰جلسه ۲ساعته ثبت نام آنلاین
نرم افزار مارولس و جمینی وCLO -3D (آنلاین) ۲۴ ساعت یک میلیون و نهصد هزار تومان ۱۲جلسه ۲ساعته (۲۴ ساعت) ثبت نام آنلاین

 

 

دپارتمان چرم

نام کارگاه

تعداد ساعات

میزان سرمایه گذاری در این دوره روزکلاس ساعت کلاس تعداد جلسات ثبت نام

دوره الگوسازی و دوخت کیف چرم - آنلاین

۶۸ تا ۷۰ ساعت

۲میلیون و صد هزار تومان
در سه قسط  هفتصد هزار تومانی قابل پرداخت است.
سه شنبه ها ۱۶ تا ۱۸ ۳۴جلسه ۲ساعته ثبت نام آنلاین

هنرجویان بعد از گذراندن موفقیت آمیز کامل دوره ٬ارایه ژوژمان و کسب نمره قبولی٬ می توانند برای دریافت گواهینامه اقدام به ثبت نام نمایند.

روزهای برگزاری کلاس
کارگاه ها یک روز در هفته تشکیل می شوند.
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸
 میزان سرمایه گذاری در این دوره ۲ میلیون و صدهزار تومان بوده و در ۳ قسط هفتصد هزار تومانی قابل پردخت است.
تاریخ پرداخت قسط اول: هنگام ثبت نام/مبلغ هفتصد هزار تومان
تاریخ پرداخت قسط دوم: یک ماه بعد از شروع دوره/ مبلغ هفتصد هزار تومان
تاریخ پرداخت قسط سوم: ۲ماه بعد از شروع دوره/ مبلغ هفتصد هزار تومان