ثبت نام کارگاه های جدید سال 97


ثبت نام آنلاین دوره های تابستان 97:

نام کارگاه روز کلاس ساعت تعداد جلسات شهریه تاریخ شروع دوره ثبت نام آنلاین
طراحی فیگور دوشنبه 11 تا 2 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 25 تیر ثبت نام آنلاین
طراحی فیگور دوشنبه 2 تا 5 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 25 تیر ثبت نام آنلاین
طراحی فیگور دوشنبه 5 تا 7:30 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 25 تیر ثبت نام آنلاین
مبانی رنگ دوشنبه 8:30 تا 11 10جلسه 3ساعته 260هزار تومان 25 تیر ثبت نام آنلاین
مبانی رنگ دوشنبه 11 تا 2 10جلسه 3 ساعته 260هزارتومان 25 تیر ثبت نام آنلاین
مبانی رنگ دوشنبه 2 تا 5 10جلسه 3ساعته 260هزارتومان 25 تیر ثبت نام آنلاین
تاثیر تدابیر خطی شنبه 11 تا 2 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 16 تیر ثبت نام آنلاین
تاثیر تدابیر خطی شنبه 2 تا 5 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 16 تیر ثبت نام آنلاین
تکنیک و جنسیت سازی شنبه 2 تا 5 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 16 تیر ثبت نام آنلاین
تکنیک و جنسیت سازی شنبه 5 تا 7:30 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 16 تیر ثبت نام آنلاین
کالکشن سازی،خلاقیت یکشنبه 11 تا 2 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 17 تیر ثبت نام آنلاین
کالکشن سازی،خلاقیت یکشنبه 2 تا 5 10جلسه 3 ساعته 260هزار تومان 17 تیر ثبت نام آنلاین
مولاژ  یکشنبه 2 تا 5 10جلسه 3 ساعته 360هزار تومان 17 تیر ثبت نام آنلاین
مولاژ  یکشنبه 5 تا 7:30 10جلسه 3 ساعته 360 هزار تومان 17 تیر ثبت نام آنلاین
دراپینگ سه شنبه 11 تا 2 10جلسه 3 ساعته 360هزار تومان 19 تیر ثبت نام آنلاین
دراپینگ سه شنبه 2 تا 5 10 جلسه 3 ساعته 360 هزار تومان 19 تیر ثبت نام آنلاین
نرم افزار ایلستریتور در طراحی لباس سه شنبه 2 تا 5 10جلسه 3 ساعته 360هزار تومان 19 تیر ثبت نام آنلاین
نرم افزار ایلستریتور در طراحی لباس سه شنبه 5 تا 7:30 10 جلسه 3 ساعته 360 هزار تومان 19 تیر ثبت نام آنلاین
نرم افزار مارولس و جمینی شنبه 5 تا 7:30 16جلسه 3ساعته 580هزار تومان 16 تیر ثبت نام آنلاین
طراحی پارچه مقدماتی چهارشنبه 2 تا 5 10 جلسه 3 ساعته 500هزار تومان 20 تیر ثبت نام آنلاین
پارچه شناسی چهارشنبه 5 تا 7:30 10جلسه 3 ساعته 300هزار تومان 20 تیر ثبت نام آنلاین
طراحی پارچه پیشرفته سه شنبه 2 تا 5 10 جلسه 3 ساعته 500 هزار تومان 19 تیر ثبت نام آنلاین
طراحی پارچه با نرم افزار ایلستریتور طراحی پارچه سه شنبه 5 تا 7:30 10 جلسه 3 ساعته 400 هزار تومان 19 تیر ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت 1 یکشنبه 8:30 تا 1:30 10 جلسه 5 ساعته 550هزار تومان 17 تیر ثبت نام آنلاین
الگوسازی و دوخت مانتو چهارشنبه 11 تا 2 12 جلسه 3 ساعته 500هزار تومان 20 تیر ثبت نام آنلاین
پروژه نهایی شنبه 9 تا 11
شنبه 12 تا 2
سه شنبه 9 تا 11
  10 جلسه 2 ساعته 180هزار تومان 16 تیر ثبت نام آنلاین
ورکشاپ تاریخ لباس( هنرجویان ترم اول) چهارشنبه 9 تا 2 2جلسه 5 ساعته 80هزار تومان 3 و 10 مرداد ثبت نام آنلاین
ورکشاپ استایلینگ (هنرجویان ترم دوم ) چهارشنبه 9 تا 2 2جلسه 5 ساعته 80 هزار تومان 17 و 24 مرداد ثبت نام آنلاین
ورکشاپ بازاریابی و فروش مد (هنرجویان ترم سوم ) چهارشنبه 9 تا 2 2جلسه 5 ساعته 80 هزار تومان 7 و 14 شهریور ثبت نام آنلاین


عزیزان لطفا توجه داشته باشند که
شهریه تعدادی از کارگاه ها برای عزیزانی که تکدرس ثبت نام می نمایند(یعنی کل دوره طراحی لباس یا کل دوره طراحی پارچه را ثبت نام نمی کنند)متفاوت بوده و به شرح زیر است
ورکشاپ ها 100هزار تومان
کارگاه های طراحی فیگور، مبانی رنگ، تاثیر و تدابیر خطی،تکنیک و جنسیت سازی، خلاقیت 320هزار تومان
مولاژ و دراپینگ هر کدام 500هزار تومان
نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس 450هزار تومان

طراحی پارچه مقدماتی 600 هزار تومان
طراحی پارچه پیشرفته 600 هزار تومان
پارچه شناسی 400 هزار تومان

ایلستریتور طراحی پارچه 500 هزار تومان

ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارگاه های جدید سال 97