شروع دوره طراحی و دوخت کودک و نوجوان پاییز ۹۸

شروع دوره طراحی و دوخت کودک و نوجوان پاییز ۹۸

دوره طراحی و الگوسازی دوخت لباس کودک و نوجوان شامل ۷۰ ساعت آموزش است

۲۵ ساعت طراحی لباس کودک و نوجوان
۴۵ ساعت الگوسازی و دوخت لباس کودک و نوجوان

تعداد جلسات: ۱۴ هفته

شهریه دوره: ۸۰۰هزار تومان
مدرس دوره : آرزو ضرغام
 

شروع دوره از سه شنبه ۱۶مهر ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود.
دوره احتمالا ۲۴ دی پایان می یابد.
تاریخ ژوژمان توسط مدرس دوره اعلام خواهد شد.

ملزومات مورد نیاز برای جلسه اول:
کاغذ پارس

تخته شاسی

مداد طراحی و اتود

کاغذ الگوی سفید یا پوستی

گونیا

مداد رنگی

قوانین گروه روحی

از۲۴ساعت قبل از شروع دوره٬شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد٬در صورت انصراف ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از شروع دوره ۵۰٪از شهریه کسر شده و مابقی مسترد می گردد.
برای انصراف٬هنرجو موظف است به صورت حضوری به موسسه مراجعه نموده و کتبا ٬ قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید.
حضور هنرجویان ۱۰ دقیقه قبل از شروع کلاس رد آموزشگاه الزامی است ٬در صورت تاخیر یاغیبت هنرجو٬ مبحث تدریس شده ٬مجددا توسط استاد تکرار نخواهد شد.

تعداد غیبت مجاز فقط ۲جلسه بوده و در صورت بیشتر از آن هنرجو حذف می شود٬همچنین تاخیر بیشتر از ۱۵ دقیقه غیبت محسوب می شود..
.برای حضور در کلاس ها و اخذ گواهینامه از پوشش مناسب اسلامی برای خانم ها و آقایان الزامی هست .خانم ها حتما از مقنعه و مانتو جلو بسته زیر زانو استفاده فرمایند
.درصورت غیبت در جلسات ، استاد موظف به تکرار درس آن جلسه ، نخواهد بود.

شهریه دوره ٬در جلسه اول قبل از ورود به کلاس باید بصورت کامل تسویه شود.

هنرجویان حتما باید با ملزومات و تکالیفی که استاد مشخص کرده هر جلسه حاضر باشند، هنرجویانی که ملزومات و تمرین های خانگی رو همراه ندارند،عملا چون بدون وسیله و تمرین کاری سر کلاس نمی توانند انجام بدهند،درس آن جلسه برای آنها مفید نخواهد بود و از نظر استاد غیبت محسوب می شود

رعایت احترام نسبت به کل اعضای گروه روحی  اعم از مدیرداخلی،مدیربرنامه ریزی و هماهنگی،مدیر گروه،اساتید و سایر پرسنل حاضر درآموزشگاه
ارزیابی ژوژمان ها به شکل زیر است:

ارزیابی استاد که شامل ۱۵نمره است

ارزیابی توسط گروه روحی که٬هنرجویان براساس میزان احترام و رعایت قوانین ذکر شده در بالا سنجیده می شوند٬که شامل ۵نمره است.

برای اخذ گواهینامه٬ شرکت کردن در جلسه ژوژمان ، ارایه پروژه نهایی، و اخذ نمره پذیرش از طرف استاد مربوطه و گروه روحی الزامی است.

 در روز ژوژمان آموزشگاه از پذیرفتن هر گواهی مبنی بر عدم حضور هنرجو، معذور است

------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه:

۲قطعه عکس ۳*۴
کپی شناسنامه 
کپی کارت ملی

------------------------------------------------------------------------------------------------------
هنرجویان برتر

برای ایجاد انگیزه و حمایت از هنرجویان ٬هر ترم بر اساس ۳ شاخص زیر هنرجوی برتر انتخاب می شود
-دانش و تخصص
فعالیت کلاسی ٬میزان حضور پویا در کلاس٬انجام تکالیف هفتگی
-رعایت و احترام به قوانین گروه روحی که بالاتر کامل توضیح دادیم.


هرهفته اساتید تکالیف یا پروژه های هفتگی را که قبلا برای هنرجویان مشخص نمودند،را ارزیابی می نمایند و براساس معیار های تخصصی، نمره +،++، و +++ می دهند.
از طرفی گروه روحی نیز هنرجویان را ارزیابی کرده و نهایتا هنرجویی که موفق به کسب نمره +++ می شود، به عنوان "هنرجوی برتر هفته" انتخاب می شود.