قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

چهارچوب ها و قوانین موسسه خلاقان پارچه و لباس روحی

این موسسه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

۱. پس از شروع دوره شهریه به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

در صورت بروز هر مشکلی که باعث ایجاد مانع از شرکت هنرجو در  دوره آموزشی شود٬ هنرجو فرصت دارد از زمانیکه ثبت نام کرده تا ۷۲ ساعت (۳ روز) قبل از شروع دوره ؛ به صورت کتبی اعلام انصراف نماید . که در این صورت ۱۰٪ از شهریه کل دوره کسر شده و مابقی عودت داده می شود.

در صورت انصراف هنرجو به صورت کتبی تا ۴۸ ساعت (۲ روز) قبل از شروع دوره آموزشی ۲۰٪ از شهریه کل دوره کسر شده و مابقی عودت داده می شود .

در صورت انصراف هنرجو به صورت کتبی تا ۲۴ ساعت (۱ روز) قبل از شروع دوره آموزشی ۵۰٪ از شهریه کل دوره کسر شده و مابقی عودت داده می شود .
 

اما بعد از شروع دوره آموزشی هیچ شهریه ای مسترد نخواهد شد


۲. برای حضور در کلاس ها و اخذ گواهینامه از پوشش مناسب اسلامی یعنی خانم ها (مقنعه و مانتو جلو بسته) و آقایان پوشش مناسب دانشگاه استفاده فرمایید.
۳. هر هنرجو مجاز است که ۲ جلسه غیبت نماید و بیشتر از ۲جلسه حذف ترم خواهد شد. اما درصورت غیبت در جلسات ، استاد موظف به تکرار درس آن جلسه ، نخواهد بود.
۴. تاخیر هنرجویان بیش از ۱۵ دقیقه غیبت محسوب می شود.
۵. هنرجویان باید شهریه دوره خود را تا جلسه اول قبل از ورود به کلاس تسویه نمایند.
۶.  دوره های ترمیک به صورت پیوسته ارائه می شود. هنرجویان می توانند فقط یک ترم مرخصی بگیرند.
شرایط اخذ مرخصی به این شکل است که هر هنرجو در بازه زمانی که آموزشگاه برای ثبت نام های ترم بعد مشخص می کند٬باید ۳۰٪ شهریه ترم را پرداخت کرده تا ترم مورد نظر رزرو نگه داشته شود و فصل بعدی با پرداخت مابقی شهریه به دوره خود ادامه دهد.
در شرایط فورس ماژور به دلیل وقفه آموزشی امکان اخذ مرخصی وجود ندارد
هنرجویانی که مرخصی می گیرند٬ ۱ماه بعد از شروع دوره ها باید اعلام کنند٬ که خواستار محفوظ نگه داشتن مرخصی هستند یاقصد انصراف دارند٬بعد از گذشتن از این بازه یک ماهه امکان انصراف و عودت شهریه وجود ندارد.
در صورت ایجاد وقفه بین ترم های آموزشی ٬ آموزشگاه از صدور گواهینامه معذور می باشد
۷. رعایت احترام نسبت به کل اعضای موسسه  اعم از مدیران ، پرسنل آموزشگاه و مدرسین
۸. برای مشاهده شرایط وقوانین مربوط به اخذ گواهینامه اینجا کلیک نمایید.