ژوژمان

ژوژمان
ژوژمان دوشنبه ۱۸ فروردین ۸:۳۰تا۱۱ ۱۱تا۲ ۲تا۵  
طراحی فیگور/خانم امینی خلاقیت/خانم شیشه گران تاثیر تدابیر/خانم درخشان  
مبانی رنگ/خانم جامی مولاژ/خانم کامل نیا تکنیک و جنسیت/خانم طلایی  
دراپینگ/خانم کامل نیا      
ژوژمان پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۸:۳۰تا۱۱ ۱۱تا۲ ۲تا۵ ۵تا۷:۳۰
  ژوژمان رنگ و فیگور/خانم امینی و درخشان ژوژمان تاثیر خانم درخشان ژوژمان تکنیک خانم طلایی

ژوژمان نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس با آقای فروغی روز سه شنبه فروردین ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می شود