ژوژمان

ژوژمان
ژوژمان  پاییز ۹۸  
پنجشنبه ۱۲ دی
شماره کارگاه ۸:۳۰تا۱۱ ۱۱تا۲ ۲تا۵
کارگاه ۵ خلاقیت و کالکشن سازی تکنیک و جنسیت سازی طراحی فیگور
کارگاه ۲ مولاژ دراپینگ  
کارگاه ۴   مبانی رنگ تاثیر و تدابیر خطی

 

ژوژمان نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس با آقای فروغی روز سه شنبه ۲۴ دی ساعت ۱۱ تا ۱۴ برگزار می شود

ژوژمان دوره طراحی لباس ویژه شاغلین روز پنجشنبه ۲۶ دی
طراحی فیگور ساعت ۱۴تا۱۷
مبانی رنگ ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰