ژوژمان
ژوژمان های ترم زمستان ۹۷
  نام کارگاه روز تاریخ ساعت
ترم اول طراحی فیگور چهارشنبه ۲۱فروردین ۸:۳۰تا۱۱
مبانی رنگ چهارشنبه ۲۱فروردین ۱۱ تا ۱۴
ترم دوم تاثیر تدابیر خطی شنبه ۱۷فروردین ۱۷تا۱۹:۳۰
تکنیک و جنسیت سازی شنبه ۲۴فروردین ۸:۳۰ تا ۱۱
ترم سوم خلاقیت و کالکشن سازی یکشنبه ۲۵فروردین ۸:۳۰ تا ۱۱
مولاژ یکشنبه ۱۸فروردین ۱۷تا۱۹:۳۰
ترم  چهارم دراپینگ سه شنبه ۲۰فروردین ۱۷ تا ۱۹:۳۰
نرم افزار ایلستریتور سه شنبه ۲۷فروردین ۱۱ تا ۱۴
ژوژمان