ژوژمان

ژوژمان
ژوژمان  پاییز ۹۸  
 
شماره کارگاه ۸:۳۰تا۱۱ ۱۱تا۱۴ ۱۴ تا ۱۷ ۱۷ تا ۱۹:۳۰
کارگاه ۵ خلاقیت و کالکشن سازی-۱۲ دی تکنیک و جنسیت سازی-۱۲ دی تاثیر و تدابیر خطی-۱۲دی  
کارگاه ۲ مولاژ-۱۲ دی دراپینگ-۱۲دی طراحی فیگور-۲۶دی مبانی رنگ با خانم درخشان-۲۶دی
کارگاه ۴   مبانی رنگ با خانم جامی-۱۲دی    

 

ژوژمان نرم افزار ایلستریتور طراحی لباس با آقای فروغی روز سه شنبه ۲۴ دی ساعت ۱۱ تا ۱۴ برگزار می شود