ژوژمان
ژوژمان های ترم پاییز ۹۷
  نام کارگاه روز تاریخ ساعت
ترم اول طراحی فیگور دوشنبه ۲۴ دی ۱۷تا۱۹:۳۰
مبانی رنگ دوشنبه ۱۷ دی ۸:۳۰ تا ۱۱
ترم دوم تاثیر تدابیر خطی شنبه ۱۵ دی ۱۷تا۱۹:۳۰
تکنیک و جنسیت سازی يكشنبه ٢٣ دی  ٥ تا ٧:٣٠ 
ترم سوم خلاقیت و کالکشن سازی یکشنبه ۱۶ دی ۸:۳۰ تا ۱۱
مولاژ یکشنبه ۲۳ دی ۱۱ تا ۲
ترم  چهارم دراپینگ سه شنبه ۲۵ دی ۱۱ تا۲
نرم افزار ایلستریتور سه شنبه ۱۸ دی ۱۱ تا ۲
ژوژمان