ژوژمان
ژوژمان های ترم تابستان ۹۷
  نام کارگاه روز تاریخ ساعت
ترم اول طراحی فیگور یکشنبه ۱۵مهر ۱۷تا۱۹:۳۰
مبانی رنگ یکشنبه ۱۵مهر ۱۴تا۱۷
ترم دوم تاثیر تدابیر خطی شنبه ۱۴مهر ۱۷تا۱۹:۳۰
تکنیک و جنسیت سازی یکشنبه ۲۲مهر ۱۷تا۱۹:۳۰
ترم سوم خلاقیت و کالکشن سازی یکشنبه ۱۵مهر ۱۷تا۱۹:۳۰
مولاژ جلسه آخر کلاس    
ترم  چهارم دراپینگ جلسه آخر کلاس    
نرم افزار ایلستریتور سه شنبه ۱۷مهر ۱۱تا۱۴
ژوژمان