ژوژمان
ژوژمان های بهار 98
نام کارگاه تاریخ ژوژمان ساعت ژوژمان
طراحی فیگور 13تیر 8:30تا11
مبانی رنگ 13تیر 8:30تا11
تاثیر تدابیر خطی 13تیر 11تا2
تکنیک و جنسیت سازی 16تیر 8:30تا11
خلاقیت و کالکشن سازی 15تیر 8:30تا11
مولاژ 13تیر 11تا2
دراپینگ 13تیر 2تا5
ایلستریتور طراحی لباس 13تیر 2تا5
ژوژمان