کارگاه طراحی فیگور

سر فصل های کارگاه طراحی فیگور

 تعریف قد انسان،8سر رئال،تقسیمات طولی و عرضی بدن

تعریف حرکت دست ها در ربع دایره روی مانکن هندسی و بیسیک

پشت بدن به صورت بیسیک، نرم کردن خطوط مانکن بیسیک، کرو کردن عضلات و حجم دادن به جلو و پشت بدن ساده و بدون حرکت

چهره (چشم،ابرو،بینی،لب،فرم صورت،مو و...) ،سایه روشن (سیاه قلم) و سایه روشن جلو و پشت بدن،مانکن مرد ساده و بدون حرکت(وزن بین دو پا) 

 حرکت استاپ فیگور،انداختن وزن روی یک پا با سایه روشن و اغراق روی مانکن

حرکت دفیله (راه رفتن مانکن روی سن ) با سایه روشن، و استاپ موشن مردانه

نیمرخ با سایه روشن و رنگ آمیزی پوست بدن

 سه رخ، رنگ گذاری پوست بدن با ماژیک و مداد رنگی و دفیله مردانه

مش بندی مانکن،سه بعدی سازی برای رسم لباس روی بدن، رنگ آمیزی کامل

رسم لباس های بالا تنه(انواع یقه، انواع آستین، نحوه ریزش پارچه و چروک ها)

رسم لباس های پایین تنه (انواع دامن ، انواع شلوار، نحوه ریزش پارچه و پیلی ها) با سایه روشن

رسم مانکن کامل،لباس روی بدن، رنگ آمیزی و سایه روشن 

 

buscopan click buscopan u porodu
viagra pour femme click viagra
کارگاه طراحی فیگور