کارگاه تکنیک و جنسیت سازی

کارگاه تکنیک و جنسیت سازی

سر فصل های کارگاه تکنیک و جنسیت سازی

تکنیک مداد رنگی ساخت و ساز فضای خالی

پارچه ساتن با تکنیک مارکر و چرم کلاسیک 

پارچه چهارخانه و جین با مارکر و آبرنگ

پارچه چرم ورنی٬ آیرون یا پی وی سی٬با مارکر و آبرنگ

پارچه گلدار-خالدار-راه راه با مارکر و آبرنگ یا گواش

پارچه پلنگی و خز با مارکر و آبرنگ

پارچه پولکی یا لمه  و سنگ دوزی با مارکر و آبرنگ
پارچه مخمل کشباف با گواش-مارکر و کلاژ
پارچه دانتل-گیپور-حریر و مخمل با مارکر و آبرنگ
•    تمامي جلسات كاملا بصورت عملي كار خواهد شد