کارگاه تکنیک و جنسیت سازی

کارگاه تکنیک و جنسیت سازی

سر فصل های کارگاه تکنیک و جنسیت سازی

•    :تكنيك هاي رنگي در طراحي لباس
• آشنایی با روش و تکنیک مدادرنگی(فضای خالی،ساخت و ساز)

• آشنایی با روش و تکنیک مارکر و مدادرنگی(فضای خالی،ساخت و ساز)

•  آشنايي با روش و تكنيك  آبرنگ

•    آشنايي با روش و تكنيك پاستل گچي و پاستل روغني
•    آشنايي با تكنيك گواش

•    براساس آموخته هاي جلسات پيشين تركيب مواد
•   : جنسيت هاي مختلف پارچه
•    آشنايي با جنسيت هاي مختلف پارچه و چگونگي ايجاد جنسيت پارچه در طراحي لباس
•    طراحي لباس با استفاده از نقوش پارچه (راه راه، گلدار، موتیف دار)
•     طراحي لباس براي پارچه هاي جین و چهارخانه و چگونگی رنگ آمیزی آن
•    طراحي لباس براي پارچه هاي چرم مات و چرم براق چگونگي رنگ آميزي آن
•    طراحي لباس هاي خز، پالتویی،پلنگی، مخمل،کشباف و رنگ آميزي آن
•    طراحي لباس بعروس با تکنیک پاستل گچی و کولاژ چگونگي رنگ آميزي آن
•    طراحي لباس براي پارچه هاي تور و گيپور و چگونگي رنگ آميزي آن

•    تمامي جلسات كاملا بصورت عملي كار خواهد شد