دوره الگوسازی و دوخت

دوره الگوسازی و دوخت

دوره الگوسازی و دوخت در ۲ ترم برگزار می شود:
 

الگوسازی و دوخت۱/ ۵۰ساعت/۷۰۰هزار تومان ترم اول
الگوسازی و دوخت۲/ ۵۰ساعت/۷۰۰هزار تومان ترم دوم

پس از گذراندن کامل هر دو ترم و ارائه ژوژمان گواهینامه اعطا خواهد شد.

ترم اول الگوسازی و دوخت

سرفصل های هر ترم به شرح زیر است:

 مدرس کارگاه:  زینب احمری و زینب دوزالی

 
.
 • شناخت اولیه اندام و اندازیگیری و ایرادهای اندامی دامن
 •  رسم الگوی پایه و دامن تنگ و خمره ای
  دوخت الگوی پایه دامن
  رسم الگوی دامن با چاک و پیلی مخفی و دوخت آسترکشی دامن
 • رسم الگوی فون و انواع آن
 • دامن های ترک و انواع آن و رسم الگو
 • دامن های پیلی و انواع آن
 • دامن ماهی و نیلوفری
 • دامن جیب دار و رسم الگوی آن
 • دامن های برش دار
 • الگوسازی و دوخت دامن شلواری
  الگوسازی شلوار و آموزش دوخت شلوار با جیب (به روش مردانه(
 • دوخت شلوار
 • دوخت 3 نوع دامن با تکنیک های دوخت به صورت کامل

ترم دوم الگوسازی و دوخت

سر فصل های ترم دوم الگو سازی و دوخت به شرح زیر می باشد.

 • اندازه گیری بالاتنه و شناخت اندام در بالا تنه
  رسم الگوی بالاتنه
 • رسم اساس آستین
 • رفع عیوب اندامی
 • انتقال ساسون ها و رسم برش
 • الگوی انواع یقه های مسطح
 • رسم الگوی انواع یقه های هفت برگردان انگلیسی و شال
 • مدلسازی آستین کیمونو و رگلان
 • آموزش آستر کشی

دوخت:

1.دوخت پاترون و رفع عیوب اندامی

2.دوخت مانتو با یقه انگلیسی

3.دوخت پیراهن برش دار
 

targeting skydtsgaard.dk target price