الگوسازی و دوخت مانتو

الگوسازی و دوخت مانتو

 

 رسم الگوی پایه برای انواع مانتو اعم از مانتوهای کلاسیک فرم و مانتوهای آزاد

الگوسازی و دوخت یقه های برگرد مثل انگلیسی٬آرشال٬آمریکایی٬اسپرت

الگوسازی و دوخت یقه های ایستاده مثل یقه دیپلمات مردانه٬شکاری

مدل سازی انواع مانتو مانند مانتو های اداری یا فرم ٬مانتو های رها و گشاد

الگوسازی انواع آستین مانند٬ کیمونو٬رگلان٬شمشیری٬مچی٬ لاله ای٬ فانوسی٬ شیپوری یا لبه گشاد

الگوسازی و دوخت جیب برای مانتوهای فرم و مانتو های آزاد مثل جیب فیلتو٬جیب های روکار

چگونگی انتخاب پارچه برای مدل های مختلف و ترکیب پارچه های مختلف باهم و محاسبه مقدار پارچه لازم برای مانتو

توانایی تهیه مدل از ژورنال یعنی شناسایی انواع مدل های موجود و شناسایی اصول مدلسازی الگو با توجه به مدل های موجود

micardisplus hinta open micardis haittavaikutukset