الگوسازی و دوخت مانتو

 

- رسم الگوی بالاتنه بدون پنس

- و یک تیکه و کیمونورسم الگوی آستین دوتکه،رگلان،پفی

- چگونگی انتخاب پارچه برای مدل های مختلف و ترکیب پارچه های مختلف باهم

-محاسبه مقدار پارچه لازم برای مانتو

-آموزش مدل سازی و سایزبندی الگوی مانتو

- آموزش الگوی شنل

- رسم الگوی یقه های مدل دار بر اساس یقه های اصلی

-آموزش انواع جیب و دوخت جیب فیلتو

-رسم الگوی آستین دوتکه،رگلان،پفی

آموزش انواع دوبل سرآستین

-آموزش نحوه آسترکشی

- آموزش اپلیکه، رودوزی و دوخت های تزئینی برای اتمام مانتوی مجلسی

micardisplus hinta open micardis haittavaikutukset
الگوسازی و دوخت مانتو