مولاژ و دراپینگ

دوره مولاژ و دراپینگ در یک ترم برگزار می گردد

مولاژ

  - آشنایی با ابزار و وسایل کار

- آشنایی با تاریخچه مولاژ و شناخت انواع مانکن و آشنایی با الگوسازی به روش مولاژ

_ مانکن سازی  وتبدیل سایز(ایراد اندامی)

_تعیین خطوط راهنما  بوسیله ی دوخت بر روی مانکن
-شناخت پارچه های مناسب برای هر مدل

-مولاژ انواع یقه:
1.یقه ساده(گرد،چهارگوش،هفت،قایقی)
2.یقه ایستاده(فرنچی،چینی،ایرانی)
3.یقه برگردان(آرشال،انگلیسی،ب ب،شکاری،ملوانی)
4.یقه والانی و حلزونی

مولاژ آستین:
1.آستین پایه
2.مدل های مختلف آستین(مثل آستین افتاده،آستین شومیز،آستین کیمونو)

 مولاژ اساس بالاتنه 
-مولاژ بالاتنه پایه-انتقال پنس ها روی مانکن
-مولاژ برش های مختلف بالاتنه
-مولاژ دکلته
-مولاژ انواع گره ها در بالاتنه

مولاژ دامن،آماده سازی پارچه  و  مدل سازی دامن بیسیک
آموزش انتقال پنس ها و تبدیل آنها به برش یا چین
برش های پرنسسی
 
مولاژ دامن تنگ
کلوش
ترک
پیلی دار
چین دار
مولاژ انواع گره ها در پایین تنه

 

 

  *دراپینگ

_آموزش انواع یقه انگلیسی

_ آموزش انواع یقه آرشال و شال

_آموزش یقه های هالتری وملکه ای

_آموزش  یقه های شل

_آموزش دراپه های مختلف

_آموزش دکلته ها

_ آموزش چند مدل سازی لباس شب

_ آموزش رسم و نصب والان ها وحلزونی ها

 

 

cipro krapina ciprofloksacin cipro
مولاژ و دراپینگ