مولاژ و دراپینگ

مولاژ و دراپینگ

سرفصل مولاژ

جلسه اول-توضیحات مقدماتی در ارتباط با آشنایی با مانکن و مولاژ و چگونگی استفاده از  آن در طراحی و تهیه الگوی لباس-آشنایی با ابزار و وسایل کار روی مانکن-آشنایی عملی با اندازه گیری اندام-تعیین خطوط راهنما روی مانکن با استفاده از روبان-کاموا و ...آشنایی با نحوه اصولی ساخت مانکن

 جلسه دوم-تبدیل سایز مانکن و برجسته کاری (اصلاح اندامی)-آموزش دامن بیسییک و خمره ای-نحوه رسم خطوط روی پارچه-تبدیل الگوی پارچه ای به الگوی کاغذی با رعایت جادرز و خطوط راهنمای الگو-آموزش دوخت زیپ معمولی

جلسه سوم-آموزش دامن فون-دامن جیب دار- نحوه آماده سازی کمر دامن-آموزش دوخت زیپ مخفی

جلسه چهارم-آموزش دامن کلوش-پیلی دار-یوک دار-آموزش دوخت کمر دامن

جلسه پنجم-مدل های خلاقیتی با مدل های هنرجوها

جلسه ششم-مدل های خلاقیتی با مدل های هنرجوها

جلسه هفتم-آموزش بیس بالا تنه-نحوه  بستن و انتقال پنس ها بر روی بالا تنه-تبدیل الگوی پارچه ای بالاتنه به الگوی کاغذی با رعایت جا درز

جلسه هشتم-آموزش دوخت -انواع برش هاو نحوه دوخت و اتصال آنها-مدل های خلاقیتی بالا تنه- آموزش ساخت دست

جلسه نهم-آموزش انواع یقه های مسطح (گرد-خشتی-هفت-دلبری) و نحوه سجاف کردن کار و دکمه خور

جلسه دهم-آموزش آستین رگلان و کیمونو

ژوژمان امتحان عملی به همراه داشتن کارهای کلاسی

دراپینگ

- آموزش انواع یقه های پایه دار و مدل دار (ب ب،آمریکایی،انگلیسی و...)

-آموزش و اجراء آستین کیمونو،کیمونو برش دار،رگلان

- آموزش پیراهن راسته

-آموزش پیراهن شب و دکلته و زیر ساز برای کار دراپه

-آموزش انواع دراپه(یقه،آستین،دامن)

- دراپه و مدل های تزئینی بر روی (تنه،آستین و کاپ ها)

آموزش دوخت انواع فنر و اوریگامی روی لباس

آموزش مدل گره ای
مولاژ با نوار اریب

*** ژوژمان

 

 

 

cipro krapina ciprofloksacin cipro