اکرم ابراهیم بیگی

اکرم ابراهیم بیگی

•کارشناسي: مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف از دانشگاه صنعتي اصفهان 

رزومه
اکرم ابراهيم بيکي چيمه متولد تهران فروردین 1351
• دیپلم ریاضي فيزیک 1369
• کارشناسي: مهندسي شيمي نساجي و علوم الياف از دانشگاه صنعتي اصفهان1373-1369
• کارشناسي ارشد: شيمي نساجي و علوم الياف دانشگاه آزاد تهران جنوب 1376-1374
• دکتري تخصصي: شيمي نساجي و علوم الياف دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ورودي 1387 (رتبه اول آزمون کتبي و
شفاهي)
• مدرک زبان IAUEPT مربوط به دکترا اخذ شده است
• پروژه دکترا با عنوان “تاثير نانو ساختارهاي کربني و کامپوزيت آن با نانو دي اکسيد تيتانيوم بر روي پارچه پلي
 استر در تاریخ 92/6/27 دفاع شده.


مقالات:
مقاله ISI منتشر شده توسط مجله New carbon materials از Elsevier ( DOI: 1.01.13/S1337-
33.3(15)3..31-. ( با عنوان:
• Fabrication and Characterization of Nano TiO2/Nano Carbon Black on PET Fabric: Conductive and Photoactive PET
• مقاله ISI در مجله The Journal of The Textile Institute, 7.13 با عنوان:
•” Fabrication of nano TiO2/carbon nano tubes and nano TiO2/nano carbon black on alkali hydrolyzed polyester producing photo active conductive fabric”
کنفرانس و ارائه مقاله
1. کنفرانس NANOSMAT در کشور چک و ارائه مقاله شفاهي با عنوان:
Fabrication and Characterization of Nano TiO2/Carbon Nanotube or Nano Carbon Black on PET Fabric
7. کنفرانس نانو دانشگاه تربيت مدرس. عنوان مقاله:
"بررسي ويژگيهاي کالاي پلي استر اصلاح سطحي شده با نانو کربن سياه و نانو دي اکسيد تيتانيوم"
5. کنفرانس بين المللي رنگ و پوشش دانشگاه صنعتي اصفهان با عنوان:
"A High Performance PET Fabric through Treatment with SWNT/Nano TiO2
/Citric acid "
1. کنفرانس بين المللي نانو ساختارها دانشگاه صنعتي شریف )کيش( ICNS3 سال 7.11 با عنوان:
"Incorporating CNTs/Nano TiO2 on Polyester Fabric Producing Conductive/Photoactive Properties"
3. کنفرانس نانو آسيا Asian nano forum conference 11 مارس 7.13 با عنوان: - در جزیره کيش 3
"Methylene Blue Degradation under UVA Using Carbon Nanostructures/NanoTiO2
Treated PET Fabric"
6. مقاله با عنوان "
"مروری بر نقوش و فنون شیبوری با انواع روش های رنگرزی برروی پارچه"
 در جشنواره مد ولباس فجر اسفند 15
7. شرکت در کنفرانس نانو دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسي کرج اردیبهشت 11 و ارائه مقاله شفاهي با عنوان
"بررسی آماری رنگبری پارچه پلی استر اصلاح سطحی شده با نانو ساختارهای کربنی و
ترکیب آن با نانو دی اکسید تیتانیوم"


چاپ کتاب:
.1 چاپ کتاب آموزش باتيک (ترجمه کتاب creative batik ، نویسنده رزي رابينسون)، اسفند 93
چاپ و نشر ایران، چاپ ارسطو.
.7 کتاب در دست چاپ با عنوان:
"طرح ها و تکنیک های شیبوری "
ترجمه کتاب " Shibori Designs and Techniques" نویسنده Mandy. Southan .
• دو ثبت اختراع ملي در اداره ثبت اختراعات که مدارک پيوست مي شود با عناوین:
1- روشي جدید براي اصلاح سطحي پارچه پلي استر با کامپوزیت نانو لوله هاي کربن و نانو دي اکسيد
تيتانيوم جهت رنگبري پساب نساجي .
2- فرایند پوشش با ثبات پارچه پلي استر با ترکيب نانو کربن سياه و نانو اکسيد تيتانيوم و توليد پارچه هادي
جریان برق جهت کاربرد درحسگر ها

 تدريس
- 3 سال سابقه تدریس در دانشگاه کار قزوین رشته شيمي نساجي 1381-1379
9سال سابقه تدریس در دانشگاه فني دخترانه شریعتي درس رنگرزي طبيعي و مصنوعي، چاپ، پارچه شنا
سي 1392-1386
 تدریس در دانشگاه علم و فرهنگ تهران درمقطع کارشناسي پارچه شناسي(شناخت الياف)، و کارشناسي ارشد
شناخت و بررسي ماشين هاي مرتبط به پارچه (چاپ)
 سابقه کار در کارخانجات نساجي (بخش توليد و آزمایشگاه و کنترل کيفيت ):
• کارخانه نساجي آرتا موکت تاکستان 6 ماه 1374
• - کارخانه رنگرزي و تکميل و چاپ صنعت آرا (ایران مرسریزه جدید) ،جاده مخصوص کرج، 3 سال، 1377
• - کارخانه رنگرزي وتکميل و چاپ لاله نور، 7 سال، 1382-1376 .
 سابقه تحقيق و پژوهش در پژوهشکده اصفهان ) بررسي کارخانجات نساجي استان اصفهان 1371
 تحقيقات در زمينه ماشين آلات رنگرزي شامل الياف، نخ، پارچه(پروژه کارشناسي 1376 )
 ) تحقيقات در زمينه چاپ برداشت دیسپرس بر روي پارچه پلي استر) پروژه کارشناسي ارشد 1376
 سایزبندي بانوان در جمهوري اسلامي ایران (سمينار کارشناسي ارشد 1375 )
 تحقيق و بررسي چاپ جوهر افشان (پروژه کارشناسي، استاد راهنما 1381 )

تدریس در دانشگاه شریعتی(94)

تدریس در دانشگاه هنر تهران(ارشد طراحی پارچه و لباس)

 

buscopan buscopan cena buscopan u porodu
abilify maintena cost link abilify forum